Helsingin kaupungin Digitaalisen perustan uudistaminen

JHL näkemyksiä Helsingin kaupungin digitaalisen perustan uudistamiseen JHL haluaa yhteistyössä yhdessä työnantajan kanssa kehittää koko kaupungin tietohallintoa. Tässä näkemyksiämme asiaan: Tulevassa koko kaupungin tietohallintoon liittyvässä keskittämisessä tulee huomioida hallintokuntien kyky palvella asiakkaita mahdollisimman ketterästi ja riittävin resurssein. Huolenamme on, että miten paikallinen tietohallinnollinen asiantuntemus voidaan jatkossa taata, jos digiperustaan siirretään kolmannes resursseista? Paikallisten palveluiden tuntemus … Lue lisää

Kannanotto kaupungin Henkilöstötoimikunnalle

Helsingin kaupunki henkilöstötoimikunta Staran kehittämisestä ja teknisentoimen palvelustrategisista linjauksista Helsingissä. Teknisten palvelujen palvelustrategian linjausten vaikutukset kohdistuvat erityisesti Helsingin kaupungin liikelaitos Staraan. Linjauksilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Stara kantaa yhteiskuntavastuuta ja on saanut asiakastyytyväisyysmittauksissa hyviä tuloksia. Toiminnan vastuullisuudesta pystytään huolehtimaan ja toimintaa ohjaamaan kaupungin arvojen sekä ilmastotavoitteiden suuntaan. Lisäksi Stara on turvallinen ja laadukas toimija. Byrokratian vähentämistä … Lue lisää

Kannanotto koulunkäynninavustajien nimikemuutokseen

Hyvät Helsingin kaupungin työnantajan edustajat   Helsingin opetustoimen työntekijöiden Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL133 ry:n hallitus ottaa kantaa koulunkäyntiavustajien nimikkeen muutokseen koulunkäynninohjaajaksi nykyisen tutkintonimikkeen mukaiseksi, joka on käytössä monessa kunnassa. Koulunkäyntiavustajien nimike on jäänyt ajastaan jälkeen niin työn sisällön kuin koulutusnimikkeenkin osalta. Enää ei koulunkäyntiavustajia kouluteta, vaan koulutusnimike on nykyään koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen … Lue lisää