Palvelukeskus Helsingin järjestelyvaraeräneuvottelut päätökseen

Järjestelyvaraeräneuvottelut on saatu päätökseen. Tämäkin kierros oli erilainen kuin aikaisemmat järjestelyvaraeräkierrokset. Tehtäväkohtaisiin saimme kohdennettuna 0,6% 16444,96€ ja henkilökohtaisiin 0,2 % 5977,10 € Järjestelyvaraerät kohdentuivat työnimikkeisiin, joissa on paljon meidän JHL:n jäseniä. Monipalvelut (321) Ruokapalveluvastaava, päiväkoti (106) Tehtäviä siirretty alimmalta tasolta ylemmille tasoille Korotukset välillä 12,42-134,63 euroa Ruokapalveluvastaava, koulu (28) Tehtäviä siirretty ylemmille tasoille Korotukset välillä … Lue lisää

Kaskon toimialueen (perusopetus/ammatillinen koulutus, työväenopisto, lukio, ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, arbis, hallinto) tiedote palkankorotuksista1.4.2021 alkaen.

Palkkaneuvottelut Kvtes- järjestelyeristä on saatu päätökseen työnantajan kanssa 25.3.2021 Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä taipumatta JHL:n näkökulmasta huomioiden niitä ammattiryhmiä, jotka eivät olleet edellisillä kierroksilla mukana. Kvtes määrittelee järjestelyerän kohdentamista ensisijaisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen epäkohtien korjaamiseen ja tuloksellisuutta tukien. Tarkoitus on huolehtia mahdollisimman tasapuolisesta jakamisesta palkkojen (palkkahinnoittelujen) välillä. Kaikille tulee yleiskorotus 1% Kvtes:n mukaan 1.4.2021 lukien. Järjestelyerästä … Lue lisää

Järjestelyerät ja muutama sana työvuorosuunnittelusta Kaskon varhaiskasvatuksen-ja esiopetuksen puolelta

26.3.2021 Paikallisesta järjestelyerästä on neuvoteltu Kaskossa lähes viikoittain viime vuoden lopulta tämän vuoden helmikuulle saakka.  Työntekijäjärjestöt esittivät, että 0,8 % erästä olisi kohdennettu tehtäväkohtaisiin palkkoihin 0,6 % ja henkilökohtaisiin lisiin 0,2 % perusteena isojen palkansaajaryhmien tarpeet korotukselle. Työnantajan päätöksellä tehtäväkohtaisiin palkkoihin kohdennetaan 0,5 % ja henkilökohtaisiin lisiin 0,3 %. Työnantaja perusteli päätöstään sillä, että henkilöstöä … Lue lisää

Ajankohtaisia asioita tiedoksi JHL jäsenille varhaiskasvatuksesta  

​ 18.3.2021 Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupungin oma pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ja helpottaa rekrytointihaasteita. Tänä vuonna kaupungin palkkakehityssuunnitelmasta kohdennetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajille 30 euron palkankorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan toukokuusta 2021 lukien. Järjestelyerä on valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvä kohdennettu palkankorotuserä. Järjestelyerän tavoitteena on palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen … Lue lisää

16.3.2021 Tiedote yhdistyksille 1.4.2021 järjestelyerien 0.8% jakamisesta sosiaali- ja terveys toimialalla

Yleistä: Palkkaneuvottelut ovat edunvalvonnan haastavin perustehtävä. Kuinka taataan jäsenistön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu? Isoksi ongelmaksi koimme tiedossa olevan kaupungin 4.5M€ palkkakehitysohjelman haasteen, sen piirissä mahdollisesti/oletettujen tai esitettyjen nimikkeiden tilanteen. Miten turvaamme niiden nimikkeiden palkkakehityksen, jotka oletetaan olevan kaupungin palkkakehitysohjelmassa ja ovat nyt rekrytointi ongelmaisia? Työnantajan esitykset elivät, hakien heille myönteistä tulosta joka luonnollista, kun sopimuksissa … Lue lisää

Avoinkirje sosiaali- ja terveystoimiala työntekijältä kaupungin päättäjille

Arvoisa päättäjä Helsingin kaupungilla on palkkakehityssuunnitelma vuodelle 2021. Tällä halutaan tukea niitä tehtäviä ja toimintoja, joissa on suuria haasteita rekrytoinnin kanssa. On hienoa, että tähän varataan rahaa, jotta palvelut toimisivat mahdollisimman sujuvasti. Kuitenkin ko. ohjelma on varsin epäoikeuden mukainen eri ammattiryhmille. Minkä takia lääkärin saavat noin neljäntuhannen euron (4000€) kertapalkkion kun esim. seniorikeskuksen lähihoitaja saa … Lue lisää

Muutoksia kasvatuksen ja koulutuksen edunvalvonnassa

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen JHL:n edunvalvontariveissä on tapahtunut muutoksia kesken kauden. Varapääluottamusmies Pekka Karppinen siirtyi 1.3.2021 alkaen kanslian palvelukseen liittyen digiperustan muutoksiin henkilöstössä. Pekka ehti toimia noin vuoden verran varapääluottamusmiehenä. Toivotamme Pekalle onnea ja menestystä uudessa tehtävässä ja kiitämme hänen panoksesta edunvalvonta työssä. Samalla Pekan siirtyessä toiseen toimialaan siirtyi hänen kanssaan varaluottamusmies. Tästä johtuen koko … Lue lisää