Lisäys Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n lausuntoon Kivinokan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12624)

Aikaisemman lausunnon täydennys: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.6, että Rastilan leirintäalue on säilytettävä nykyisessä käytössään. Tällä on vaikutusta myös Kivinokan asemakaavaesitykseen, jossa on esitetty näkemyksemme mukaan alueelle sopimattoman leirintäalueen sijoittamista alueelle nykyisen viljelypalsta-alueen tilalle. Nykyinen hyvin toimiva ja suosittu viljelypalsta-alue tulee säilyttää nykyisessä käytössä ja kehittää toimintaa. Telttailumahdollisuuksien lisäämiseksi voisi selvittää Luukin alueen ottamista uudelleen käyttöön … Lue lisää