Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Sosiaali- ja terveystoimialalla toimivien yhdistyksien kannanotto, Kaupungin 2022 talousarvioesitykseen Sosiaali-ja terveystoimialan osalta

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 talousarvio laaditaan poikkeuksellisen epävarmuuden aikana. Pandemia on osoittanut, että helsinkiläiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kaupungin omia kustannustehokkaita palveluita. Vakavaan rekrytointihaasteeseen vastaamalla, kyetään tuottamaan halutut ja arvostetut palvelut omina sekä paremmin vastaamaan ja vaikuttamaan kustannusvaikutusten kasvuun. Merkittävästä henkilöstön saatavuusongelmasta johtuen ostopalvelun tarve tuottamismuotona sekä kustannuksina lisääntyy. Niin sanottujen korjaavien/korvaavien ulkoistettujen palveluiden osalta kustannuskehitys on … Lue lisää

Kaskon Pääluottamusmiehemme Jaana Kesänen oli JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen kanssa puhumassa lastenhoitajien tilanteesta Suomen päiväkodeissa  MTV3:n aamussa. 

https://www.mtv.fi/sarja/uutisaamu-33001003008/lastenhoitajat-uupuvat-toihin-jhl-joukkopako-uhkaa-1494219 Ja aiheesta lisää myös JHL:n sivuilla https://www.jhl.fi/2021/10/12/lastenhoitajien-joukkopako-uhkaa-paivakoteja-jhl-vaatii-kytevan-kriisin-pikaista-selvittamista/

Helsingin yhteisjärjestön kannanotto Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunnassa

Helsingin kaupungin tulevassa valtuustostrategiassa on huomioitu henkilöstö, mikä on palveluiden toimivuuden kannalta tärkeää. Kuntalaiset arvostavat kaupungin omia monipuolisia ja laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat kiinnostavan paikan asua ja osallistua. Lisäksi valtuustostrategian kirjaukset työntekijöiden työhyvinvointiin sekä viihtyvyyteen panostamalla antavat tärkeän viestin henkilöstölle. Viesti vahvistaa myös kaupungin työvoimamarkkinoilla pärjäämistä työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Koronapandemian aikana on tullut selväksi, että … Lue lisää