VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSVAALI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALUEELLE SEKÄ STARA -LIIKELAITOKSEN  -logistiikka, ympäristönhoito sekä rakennustekniikan alueelle

Marraskuussa 2023 käytiin varsinaiset pää- ja varapääluottamusmiesten vaalit. Kahdella alueella jäi paikat auki, joten nyt on mahdollisuus asettua ehdolle näiden alueiden varapääluottamusmieheksi. Kiinnostus varapääluottamusmiehen tehtävään ilmoitetaan suostumuslomakkeella vaalitoimikunnalle 29.1.-5.2.2024. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan osoitteeseen:  tarja.thaci@jhl81.fi . Lomake löytyy > https://jhlhelsinki.fi/  Voit kysyä lisää tehtävä ja sen sisällöstä oman alueesi pääluottamusmieheltä. Keskusvaalitoimikunta Varaplm täydennysvaali 24.1.2024 suostumus-luottamusmiesehdokkaaksi-2024