Ajankohtaisia asioita tiedoksi JHL jäsenille varhaiskasvatuksesta  

18.3.2021

Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupungin oma pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ja helpottaa rekrytointihaasteita. Tänä vuonna kaupungin palkkakehityssuunnitelmasta kohdennetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajille 30 euron palkankorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan toukokuusta 2021 lukien.

Järjestelyerä on valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvä kohdennettu palkankorotuserä. Järjestelyerän tavoitteena on palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleen järjestelyn tukeminen. Järjestelyerän jakamisesta on neuvoteltu työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken tammi-maaliskuussa. Osa neuvotteluista KVTES-osalta on vielä kesken ja asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Helsingin kaupunki on hankkimassa koko henkilöstölleen kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Kyseessä on kertaluonteinen etu, jonka henkilöstö voi käyttää virkistymiseen koronatilanteen jälleen salliessa kulttuuri- ja liikuntasektorin palveluiden parissa. Hankinnan arvo kaupungille on yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa. Kyseessä on kertaluonteinen etu, jonka arvo työntekijälle on enintään 200 euroa. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuhteen kestoon vuonna 2021. Edun piiriin kuuluminen ja edun suuruus ohjeistetaan tarkemmin kevään aikana. Kertaluonteinen henkilöstöetu on henkilöstön käytettävissä kesäkuusta 2021 alkaen.

Tulospalkkiojärjestelmä on luonteeltaan omarahoitteinen siten, että tulospalkkiot rahoitetaan koko kaupungin toimintamenotavoitteen alituksesta. Tulospalkkiojärjestelmän yhteinen rahoitusehto ei toteutunut. Näin ollen tulospalkkioita ei voida maksaa toimialoilla ja virastoissa. Tämä koskee niin johtoa, esihenkilöitä kuin työntekijöitäkin. Onnistumisia saavutettiin joka puolella kaupunkiorganisaatiota joka päivä. Vaikka tulospalkkioita viime vuodesta ei voida maksaa, kertapalkitsemisella pyrittiin huomioimaan työyhteisöjen ja työntekijöiden erinomaisia suorituksia nopeasti ja kohdennetusti pitkin vuotta.  Kertapalkitsemista jatketaan vuonna 2021 samalla raamilla (1 % palkkasummasta).

Edellä siis kaupungin virallista tiedottamista. JHL on tuonut esille toimialojen henkilöstötoimikunnissa, että koronatilanne ei ole henkilöstön syytä ja se takia tulospalkkion toteutuminen tai toteuttamattomuus ei saisi olla palkkion maksamattomuuden kriteeri. JHL on toiminut aloitteellisesti järjestöjen yhteisessä kirjelmässä pormestarille sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille vaihtoehtoisen koronarahan tai muun palkitsemisen maksamiseksi kaupungin työntekijöille, kun saatiin vahvistus sille, että tulospalkkioiden maksatuskriteerit eivät täyty. Liikunta-ja kulttuuriseteli on yksi keino palkita työntekijöitä ja setelistä on keskusteltu jo useita vuosia työnantajan kanssa. Kertapalkitsemista on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytetty melko hyvin, ylin 90 % palkitsemisrahoista on käytetty vuoden 2020 aikana. Lisäksi KVTES-mukainen yleiskorotus tulee maksuun 1.4. eli 1% yleiskorotus tulee kaikille kaupungin työntekijöille. Järjestelyerästä on myös odotettavissa osalle jäsenistöstä korotuksia. Järjestelyrästä ja palkkakehityssuunnitelmasta päättää aina viimekädessä työnantaja.

Tulospalkkion maksamatta jättäminen ikävän ja aina vaan jatkuvan koronavuoden jälkeen tuntuu todella epäreilulta. JHL on vahvasti mukana kehittämässä ja vaikuttamassa kaupungin palkitsemisjärjestelmään tulevina vuosina. Joitakin korotuksia ja palkitsemisia on kuitenkin siis tulossa meidänkin jäsenistölle. Järjestelyerästä tiedotamme lisää, kunhan neuvottelut saadaan päätökseen.

Jaana ja Niina

 

Jaana Kesänen, pääluottamusmies
jaana.kesanen@hel.fi
p. 040 354 8695

Niina Varis , varapääluottamusmies
niina.varis@hel.fi
p. 040 33 60476