Turvallisesti poikkeusoloissa

“Varsin nopeasti poikkeusajasta tuli niin sanottu uusi normaali”, kuvailee viime kevättä kaksitoista vuotta päiväkoti Kasöörissä Itä-Pasilassa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtä tehnyt Tuuli Sipilä-Suvanto. Kokoontumisrajoitusten vuoksi varhaiskasvatusyksikön kehittämispäivä ja varhaiskasvatuksen opettajien yhteiset pedagogiset suunnittelukokoukset jouduttiin keväällä perumaan mutta muuten mentiin totuttuun tapaan. “Pyrimme pitämään arjen rutiinit ja toiminnan mahdollisimman samanlaisina kuin normaaliaikana. Lasten kanssa tutkittiin alkavaa kevättä, … Lue lisää

Vetoomus palstaviljelyalueen säilyttämisen puolesta Kivinokan kaavamuutoksessa

Uusi kaavaluonnos kattaa useita Kivinokan eri alueiden ja palveluiden muutosehdotuksia. Tässä vetoomuksessa keskitymme kaavaluonnoksen kohtiin, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti eteläisen viljelypalstan ja sen lähialueen toimintaan ja ympäristöön. Kivinokan alueen suunnittelutyö alkoi syksyllä 2019, ja osallisuus- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.11.–20.12.2019. Kyseisen suunnitelman Kerrokantasi-kysely oli auki 29.11.2019–12.1.2020. Uusi kaavaluonnos julkaistiin viikon 41 alussa 2020. … Lue lisää

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n huomioita Kivinokan asemakaavan esitykseen

Haluamme esittää muutamia näkökantojamme ja muutoksia asemakaavan esitykseen. Näin saataisiin mm. alueelle suunniteltuja rantareittejä ja yleisiä kulkureittejä muutettua turvallisempaan suuntaan ottaen huomioon kaikki alueella liikkuvat. Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:llä on pitkä historia kartanon alueen kehittämisessä ja rakennuksien ylläpidossa. Pyörätie, autoilu ja jalankulku alueella Esityksessä on laitettu yleinen pyörätie kulkemaan Kulosaaren kartanon edestä. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita … Lue lisää

Kannanotto Helsingin päättäjille

Hyvä Helsingin kaupungin päättäjä. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessa 16.11.2020 asiaa Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen. Kaupunginhallitukselle on esitetty, että Staran toimintaa tultaisiin supistamaan vuoteen 2024 mennessä. Henkilöstöä edustavat Staran paikallisyhdistykset ovat seuranneet päätöksenteon valmistelua ja tutustuneet taustamateriaaleihin. Ulkopuolisen konsultin selvityksessä on esitelty useampia vaihtoehtoja Staran ylläpidon kehittämiseksi. Esittelijä on päätynyt raportissa sivulla 32 esitettyyn vaihtoehtoon … Lue lisää

Syksyinen tervehdys Soten luottamusmiehiltä

Mites siellä kentällä jaksellaan? Edunvalvonnan suuntaan näyttää siltä, että aika lujilla ollaan. Korona on tuonut lisähaastetta varmasti työhön kuin työhön. Ainakin lastensuojelussa asiakastyö vaatii entistäkin enemmän, kun samalla työntekijämitoituksella pitäisi saada hoidettua perustehtävän lisäksi myös koronasta aiheutuneet lisätoimenpiteet, eikä sijaisia tahdo löytyä, kun omat rivit harvenevat sairaslomien tai karanteenien vuoksi.   Kevään valmiuslaki antoi työnantajalle … Lue lisää

Helsingin kaupungin Digitaalisen perustan uudistaminen

JHL näkemyksiä Helsingin kaupungin digitaalisen perustan uudistamiseen JHL haluaa yhteistyössä yhdessä työnantajan kanssa kehittää koko kaupungin tietohallintoa. Tässä näkemyksiämme asiaan: Tulevassa koko kaupungin tietohallintoon liittyvässä keskittämisessä tulee huomioida hallintokuntien kyky palvella asiakkaita mahdollisimman ketterästi ja riittävin resurssein. Huolenamme on, että miten paikallinen tietohallinnollinen asiantuntemus voidaan jatkossa taata, jos digiperustaan siirretään kolmannes resursseista? Paikallisten palveluiden tuntemus … Lue lisää

Kannanotto kaupungin Henkilöstötoimikunnalle

Helsingin kaupunki henkilöstötoimikunta Staran kehittämisestä ja teknisentoimen palvelustrategisista linjauksista Helsingissä. Teknisten palvelujen palvelustrategian linjausten vaikutukset kohdistuvat erityisesti Helsingin kaupungin liikelaitos Staraan. Linjauksilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Stara kantaa yhteiskuntavastuuta ja on saanut asiakastyytyväisyysmittauksissa hyviä tuloksia. Toiminnan vastuullisuudesta pystytään huolehtimaan ja toimintaa ohjaamaan kaupungin arvojen sekä ilmastotavoitteiden suuntaan. Lisäksi Stara on turvallinen ja laadukas toimija. Byrokratian vähentämistä … Lue lisää

Kannanotto koulunkäynninavustajien nimikemuutokseen

Hyvät Helsingin kaupungin työnantajan edustajat   Helsingin opetustoimen työntekijöiden Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL133 ry:n hallitus ottaa kantaa koulunkäyntiavustajien nimikkeen muutokseen koulunkäynninohjaajaksi nykyisen tutkintonimikkeen mukaiseksi, joka on käytössä monessa kunnassa. Koulunkäyntiavustajien nimike on jäänyt ajastaan jälkeen niin työn sisällön kuin koulutusnimikkeenkin osalta. Enää ei koulunkäyntiavustajia kouluteta, vaan koulutusnimike on nykyään koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen … Lue lisää

Olemme kirjelmöineet Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle 21.9.2020

Hyvät kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäsenet Kaskon henkilöstötoimikunnan kokouksessa kävi ilmi, että toimiala hakee lupaa lisäkilpailutukseen ruokapalveluiden ja siivouksen osalta. Nyt on hyvä aika laatia Helsingin kaupunkiin kokonaisnäkemys niin ruoka kuin siivouspalveluista kaskon toimialan osalta. Yhteistyössä asiantuntijoiden ja Palvelukeskus liikelaitoksen kanssa tästä tulee kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta järkevä ja laadukas kokonaisuus. Näin varmistetaan palveluiden tasalaatuisuus … Lue lisää

Helsingin Varhaiskasvatusyhdistys JHL ry 081 kokousti hotelli Arthurissa

Helsingin Varhaiskasvatusyhdistys JHL ry 081 kokoontui jäsenkokoukseen hotelli Arthuriin maanantaina 21.9. turvallisuusseikat huomioiden. Kaikille oli maskit ja käsidesiä tarjolla. Paikalle saapui reilut 30 jäsentä keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Teksti ja kuva: Jaana Kesänen 081 kuva Ilta alkoi keitolla ja kahvilla. Kokouksen alkuun kuultiin pianisti Kirsi Mannista. Hän johdatteli kokousväen virtuaaliselle matkalle eteläiseen Amerikkaan. Kokous avattiin varhaiskasvatusjohtaja … Lue lisää