AVOIN KIRJE HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUTETUILLE

7.3.2023
Arvoisa valtuutettu!
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry on huolissaan Helsingin kaupungin suunnitelmista jatkaa yksityistämisen ja
ulkoistamisen linjalla. Mikään omana palvelutuotantona oleva toiminto ei näytä olevan turvassa. Monilla
paikkakunnilla ulkoistamiset ovat johtaneet palveluiden laadun heikentymiseen ja kustannusten nousuun.
Näistä seikoista johtuen kunnat ovat ottaneet palvelut takaisin omaksi toiminnaksi. Henkilöstöpolitiikka on
ollut lyhytnäköistä viime vuosina, on kyse sitten ollut HKL:stä, Työterveys Helsingistä, Starasta ja
viimeisimpänä Palvelukeskusliikelaitos.
Henkilöstön aito osallistaminen ja vahva tiedolla johtaminen mahdollistavat oman toiminnan kehittämisen,
jos sille annetaan mahdollisuus. Olemme huolissamme työnantajan tavasta toimia ja tämän myötä
julkisuuskuvasta, johon henkilöstöön ja veronmaksajiin vaikuttavat päätökset vaikuttavat. Seuraava iso
päätös tehdään Palvelukeskusliikelaitoksen tulevaisuudesta, joka vaikuttaa laajalti kuntalaisiin vauvasta
ikäihmisiin sekä kaupunkimme huoltovarmuuteen.
Päätökset Palvelukeskuksesta vaikuttavat merkittävästi henkilöstöön ja kuntalaisiin, joten JHL edellyttää,
että päätös liikelaitoksen tulevaisuudesta tehdään valtuuston käsittelyssä, henkilöstön näkemykset
huomioiden.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallituksen puolesta,
Stefan Loman
puheenjohtaja
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry