Helsingin yhteisjärjestön kannanotto Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunnassa

Helsingin kaupungin tulevassa valtuustostrategiassa on huomioitu henkilöstö, mikä on palveluiden toimivuuden kannalta tärkeää. Kuntalaiset arvostavat kaupungin omia monipuolisia ja laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat kiinnostavan paikan asua ja osallistua. Lisäksi valtuustostrategian kirjaukset työntekijöiden työhyvinvointiin sekä viihtyvyyteen panostamalla antavat tärkeän viestin henkilöstölle. Viesti vahvistaa myös kaupungin työvoimamarkkinoilla pärjäämistä työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Koronapandemian aikana on tullut selväksi, että … Lue lisää

JHL:n kannanotto kaupungin HTK:ssa 27.9.2021

Kaskon henkilöstötoimikunnassa todettiin 20.9.2021 yhteistoiminta toteutuneeksi puhtauspalveluiden mahdollisessa siirrossa Palvelukeskus Helsinkiin 1.3.2022 alkaen. Siirto koskee yhteensä noin 240 henkilöä, joista valtaosa on päiväkotiapulaisia, joukossa muutamia Svesin ja Arbiksen siivoojia ja leikkipuistoapulaisia. Osana talousarviovalmistelua kaupunginvaltuusto 9.12.2020 hyväksyi varhaiskasvatuksen tukipalveluiden kilpailutuksen laajentamisen. Ruoka- ja puhtauspalveluiden laajemmalla kilpailutuksella haetaan kustannushyötyjä. Perusteluna käytetään aiemmilla kilpailutuksilla saatua kustannushyötyä ruokapalveluissa. Huolenaiheena … Lue lisää

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n kannanotto kaupungin henkilöstötoimikuntaan

Lounasruokailu tulee edelleen voida maksaa henkilöstökortilla Helsingin yhteisjärjestö JHL ry edustaa hyvin moninaista jäsenkuntaa erilaisissa tehtävissä Helsingin kaupungilla. Lounaisruokailutilanteet poikkeavat eri kohteissa paljonkin toisistaan ja asiaa tulisi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Henkilöstökortin näkyvillä pitäminen on monissa työpisteissä turvallisuuteen liittyvä tekijä ja se kulkee luontevasti työntekijän matkassa mukana. Helsingin kaupungin työntekijät eivät voi kantaa mukanaan lompakkoa … Lue lisää

Lisäys Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n lausuntoon Kivinokan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12624)

Aikaisemman lausunnon täydennys: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.6, että Rastilan leirintäalue on säilytettävä nykyisessä käytössään. Tällä on vaikutusta myös Kivinokan asemakaavaesitykseen, jossa on esitetty näkemyksemme mukaan alueelle sopimattoman leirintäalueen sijoittamista alueelle nykyisen viljelypalsta-alueen tilalle. Nykyinen hyvin toimiva ja suosittu viljelypalsta-alue tulee säilyttää nykyisessä käytössä ja kehittää toimintaa. Telttailumahdollisuuksien lisäämiseksi voisi selvittää Luukin alueen ottamista uudelleen käyttöön … Lue lisää

Palvelukeskus Helsingin järjestelyvaraeräneuvottelut päätökseen

Järjestelyvaraeräneuvottelut on saatu päätökseen. Tämäkin kierros oli erilainen kuin aikaisemmat järjestelyvaraeräkierrokset. Tehtäväkohtaisiin saimme kohdennettuna 0,6% 16444,96€ ja henkilökohtaisiin 0,2 % 5977,10 € Järjestelyvaraerät kohdentuivat työnimikkeisiin, joissa on paljon meidän JHL:n jäseniä. Monipalvelut (321) Ruokapalveluvastaava, päiväkoti (106) Tehtäviä siirretty alimmalta tasolta ylemmille tasoille Korotukset välillä 12,42-134,63 euroa Ruokapalveluvastaava, koulu (28) Tehtäviä siirretty ylemmille tasoille Korotukset välillä … Lue lisää

Järjestelyerät ja muutama sana työvuorosuunnittelusta Kaskon varhaiskasvatuksen-ja esiopetuksen puolelta

26.3.2021 Paikallisesta järjestelyerästä on neuvoteltu Kaskossa lähes viikoittain viime vuoden lopulta tämän vuoden helmikuulle saakka.  Työntekijäjärjestöt esittivät, että 0,8 % erästä olisi kohdennettu tehtäväkohtaisiin palkkoihin 0,6 % ja henkilökohtaisiin lisiin 0,2 % perusteena isojen palkansaajaryhmien tarpeet korotukselle. Työnantajan päätöksellä tehtäväkohtaisiin palkkoihin kohdennetaan 0,5 % ja henkilökohtaisiin lisiin 0,3 %. Työnantaja perusteli päätöstään sillä, että henkilöstöä … Lue lisää

Ajankohtaisia asioita tiedoksi JHL jäsenille varhaiskasvatuksesta  

​ 18.3.2021 Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupungin oma pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ja helpottaa rekrytointihaasteita. Tänä vuonna kaupungin palkkakehityssuunnitelmasta kohdennetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajille 30 euron palkankorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan toukokuusta 2021 lukien. Järjestelyerä on valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvä kohdennettu palkankorotuserä. Järjestelyerän tavoitteena on palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen … Lue lisää

Vetoomus palstaviljelyalueen säilyttämisen puolesta Kivinokan kaavamuutoksessa

Uusi kaavaluonnos kattaa useita Kivinokan eri alueiden ja palveluiden muutosehdotuksia. Tässä vetoomuksessa keskitymme kaavaluonnoksen kohtiin, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti eteläisen viljelypalstan ja sen lähialueen toimintaan ja ympäristöön. Kivinokan alueen suunnittelutyö alkoi syksyllä 2019, ja osallisuus- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.11.–20.12.2019. Kyseisen suunnitelman Kerrokantasi-kysely oli auki 29.11.2019–12.1.2020. Uusi kaavaluonnos julkaistiin viikon 41 alussa 2020. … Lue lisää