Helsingin Yhteisjärjestö JHL ry:n avoin kirje Helsingin kaupunginvaltuutetuille

 

Arvoisat kaupunginvaltuutetut,

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry edellyttää Helsingin kaupungilta tarkkaa harkintaa päätettäessä toiminnoista talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2023.

Suomen pääkaupungin pitää olla toimintakykyinen kaikissa olosuhteissa, on kyse sitten pandemiasta, ruokahuollosta, öljyntorjunnasta, terroritoiminnasta tai jopa sotatilasta. Varautumisesta ja kriisinsietokyvystä syntyy kustannuksia, kuten mm. kaupungin ja sen liikelaitosten tukikohdista, henkilöstöstä, kalustosta ja koulutuksesta. Harvoin edellä mainittuja asioita huomioidaan hintaa laskettaessa palveluille.

Kaupungin toimijoiden toimintojen suhdetta toisiinsa tulee käsitellä kokonaisuutena. Valitettavasti on todettava, että ennen pormestarimallia nämä asiat olivat paremmin. Tämänhetkinen tilanne palveluiden tuottamisessa ja huoltovarmuuden sekä turvallisuuden varmistamisessa on huolestuttava.

Talousarvion vaikutukset palvelutuotantoon sekä huoltovarmuuteen tulisi katsoa kokonaisuutena ja tehdä ennen päätöksentekoa laajat vaikutusten ja riskien arvioinnit. Yhtenä esimerkkinä Stara, jolla on merkittävä rooli pääkaupungin huoltovarmuuden ylläpidossa. Se luo edellytykset pelastuslaitoksen, muiden viranomaisten ja myös maanpuolustuksen toiminnalle. Lisäksi mahdollisten kriisien eskaloitumisen myötä myös oman ruokahuollon merkitys kasvaa. Liikelaitosten toiminnan näivettäminen uhkaa väistämättä sekä huoltovarmuutta että kaupunkilaisten turvallisuutta. Kysymys on siitä, kuinka hyvin kaupunki haluaa varautua kriisi- ja poikkeustilanteisiin.

Poikkeuksellisen ajan talousarvion laadinta on haastavaa. Helsingin kaupungin taloudesta päätettäessä, Helsingin yhteisjärjestö JHL ry vaatii kaupungilta kunnon investointeja henkilöstöön palauttaakseen vetovoimaisen työnantajan maineen. Sen lisäksi kaupungin tulee huomioida niitä toimia, joilla kaupungin nykyinen palvelutuotantoketju turvataan ja palvelut toimivat erilaisissa tilanteissa. Helsingin kaupungin työntekijät ovat osoittaneet joustavuutta, sitkeyttä ja sitoutuneisuutta niukoista resursseista ja laskevasta henkilöstökokemuksesta huolimatta.

Haluamme henkilöstöjärjestönä tuoda jo tässä vaiheessa esille näkökulmamme tulevaan budjetin laadintaan keskittyen nykyisten ongelmien ratkaisuun työvoiman saatavuuden ja huoltovarmuuden varmistamisessa.

Kerromme mielellämme näkemyksistämme lisää, liittyivätpä ne sitten kirjeessä nostamiimme asioihin tai vaikkapa kehitystarpeisiin kaupunkiorganisaation rakenteisiin liittyen.

 

Helsingissä 2.10.2022

Yhteisjärjestön hallituksen puolesta,

Stefan Loman

puheenjohtaja

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry