JHL Helsinki vaatii tuntuvia korvauksia kaupungin palkkasotkun uhreille

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Helsingin yhteisjärjestön puheenjohtaja Stefan Loman kertoo järjestön olevan tyytyväinen, että työntekijöiden oikeuksia haetaan työtuomioistuimesta. JHL:n jäsenet ovat aiemmin tehneet poliisille rikosilmoituksen palkkojen maksamatta jättämisestä. Ammattiliitto JHL on tehnyt Kuntatyöantajalle valvontapyynnön tutkia Helsingin kaupungin tekemiä työehtosopimusten laiminlyöntejä.

Yhteisjärjestön hallitus on päättänyt keskeyttää työtaistelutoimien käynnistämisen Helsingin kaupunkia kohtaan oikeuskäsittelyn ajaksi.

Yhteisjärjestö on hyvin tyytymätön työntekijöille osoitettuihin korvauksiin palkanmaksun viiveiden ja virheiden aiheuttamasta haitasta. Esitetyt korvaukset ovat kaukana järjestön esityksestä.

Yhteisjärjestön hallitus vaatii kaupunkia selvittämään vaihtoehtoisen palkkausjärjestelmän käyttöönottoa.

Yhteisjärjestö oli keskeinen toimija JHL:n ja OAJ:n elokuisessa #eräpäivä-mielenilmauksessa Helsingin Senaatintorilla. Tuolloin vaadittiin joukkovoimalla kaupunkia ratkaisemaan palkanmaksusotkut. Järjestö on pyrkinyt kaikin käytössään olevin keinoin ratkaisemaan asian työntekijöitä reilusti kohtelevin tavoin.

Ongelmien juurisyy on maalis-huhtikuun taitteen 2022 palkanmaksujärjestelmän muutos, jossa Helsinki siirtyi vanhasta järjestelmästä Sarastiaan.

Päätös uuden järjestelmän käyttöönotosta tehtiin vuonna 2020. Yhteisjärjestö huomautti useasti kaupunkia tulevista mahdollisista ongelmista ja siihen liittyvistä riskeistä. Tietojen siirrossa uuteen järjestelmään on ilmennyt ongelmia, itse järjestelmä on osoittautunut monimutkaiseksi ja tietokoneajot hitaiksi.

Palkkasotku on koskettanut kymmeniä tuhansia Helsingin kaupungin työntekijöitä jo useiden kuukausien ajan ja laittanut useiden ihmisten elämän kohtuuttomaan tilanteeseen. Henkilöstö ansaitsee kärsimyksistään kunnollisen korvauksen Helsingin kaupungin jättäessä tärkeimmän työnantajavelvoitteen hoitamatta.

Lisätietoja:

Stefan Loman (kertausharjoituksessa 25.11-2.12.2022)        Jaana Syrjänen

Puheenjohtaja                                                                               Varapuheenjohtaja

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry                                                 Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Puhelinnumero: 0401628129                                                     Puhelinnumero: 0403347170