Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Sosiaali- ja terveystoimialan yhdistyksien kannanotto toimialan henkilöstötilanteeseen.

Tervehdys Päättäjä

Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Sosiaali- ja terveystoimialan yhdistyksien kannanotto toimialan henkilöstötilanteeseen.

Sosiaali- ja Terveystoimiala on tuottanut pandemiavuoden aikana, kaikki palvelut joita sen hoitamiseen on tarvittu ja sen lisäksi, se on tuottanut myös kaikki kuntalaisten toivomat peruspalvelut, jotka valtuusto on siltä edellyttänyt.

Helsingin Kaupungin työnantajamaine on heikentynyt. Kitsaan Korona palkitsemisen, kilpailukyvyttömän palkan, keskushallinnon 2020-Tulospalkkion omantoiminnan taloudenylityksen tulkinnasta, perustehtävää tekevien henkilöstön puutosten sekä asiakastietojärjestelmän ja pandemian samanaikaisen suuren ja muuttuneen työmäärän lisääntymisen vuoksi. Nämä kurjistuttavat työhyvinvointia ja laittavat jaksamisen koetukselle sosiaali- ja terveystoimialalla.

Sosiaali- ja terveystoimiala kärsii kroonisesta henkilöstöpulasta. Tämän kesän sijaistarpeesta on täytynyt n. 20%. Henkilöstön vakansseissa on n.10-15%:n puutos (1500 tekijää). Tästä ”säästyy henkilöstökuluja” paikkaamaan toiminnan ylitystä, lähinnä ostopalvelun kustannuksiin, joka ei vähennä perustehtävää tekevän työkuormitusta.

Te voitte tehdä osaltanne asian korjaamiseksi paljon käsitellessänne kaupungin taloutta mm. 23.6.2021 käsittelette kaupungin 2020 tilinpäätöksen.

Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen tilikauden tulos oli 496,7M€ ja oli 234M€ talousarviota parempi.

Sen yllättävä toteutuminen ennustaa, että jatkossakin kaupungin tilinpäätökset ovat positiivisia jatkossakin.

Sosiaali- ja terveystoimialan 2021 budjetti ylityksen on arvioitu olevan oman toiminnan osalta n. 30M€ ilman korona vaikutusta ja korona vaikutus ennustetaan toimialan omaan toimintaan olevan lisäksi 130M€.

Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Sosiaali- ja terveystoimialan yhdistyksien käsitys työnantajamaineen ja työpaikan kiinnostavuuden/sitouttamisen parantamiseksi/korjaamiseksi olisi: riittävä rahoitus ”maailman toimivampaan palveluun”, henkilöstörakenteen- ja tehtävien tarkastelu, perustehtävää tukevan tukipalvelun vahvistaminen täydennys-, muunto-ja oppisopimuskoulutusten kehittäminen ja tukeminen sekä virkojen ja toimien kelpoisuusehtojen uudelleen tarkastelu.

Te ratkaisette ja vastaatte, onko meillä maailman toimivimmat sosiaali- ja terveyspalvelut ja halutuin työnantajakuva.

Helsingin Kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan JHL:n Pääluottamusmiehet

Kai Suutari

Jaana Syrjänen