Kannanotto koulunkäynninavustajien nimikemuutokseen

Hyvät Helsingin kaupungin työnantajan edustajat

 

Helsingin opetustoimen työntekijöiden Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL133 ry:n hallitus ottaa kantaa koulunkäyntiavustajien nimikkeen muutokseen koulunkäynninohjaajaksi nykyisen tutkintonimikkeen mukaiseksi, joka on käytössä monessa kunnassa.

Koulunkäyntiavustajien nimike on jäänyt ajastaan jälkeen niin työn sisällön kuin koulutusnimikkeenkin osalta. Enää ei koulunkäyntiavustajia kouluteta, vaan koulutusnimike on nykyään koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon mukaisesti koulunkäynninohjaaja tai aamu- ja/ tai iltapäivätoiminnan ohjaaja.

 

Koulunkäyntiavustajan nimikkeenmuutostarve on ollut vuosia tiedossa. Helsinki ei ole muutosta vuosien aikana ottanut käyttöön yrityksistä huolimatta.

 

Viimeisimmän tiedon mukaan yli 217 kuntaa on muuttanut koulunkäyntiavustajan nimikkeen koulutuksen mukaiseksi eli koulunkäynninohjaajaksi, joka kuvaa paremmin tehtävää työtä. Tämä nimikemuutos ei aiheuta palkkavaikutuksia ja nimike on tunnustettu voimassaolevassa KVTES:ssä.

 

Toiveena on, että Helsingin kaupunki muuttaa vanhentuneen nimikkeen sen nykyistä sisältöä ja koulutuspohjaa kuvaavaksi työnantajan aloitteesta. Koulunkäynnin ohjaaja nimike myös ohjaa ajattelua oikeaan suuntaan tehtävästä. Koulunkäyntiavustaja ei kuvaa enää tänä päivänä työtä ja antaa väärää viestiä tehtävästä.

 

  1. Koulunkäynnin ohjaaja edistää oppilaan oppimista, kasvua, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Tätä toimintaa hän suunnittelee työparityöskentelynä opettajien kanssa. Ohjaaja toimii erilasten oppimistilanteiden ohjaajana samassa luokassa tai erillisessä tilassa. Koulunkäynninohjaaja vastaa selvästi paremmin sekä työn sisältöä että uudistetun perusopetuslain henkeä.
  2. Ohjaaminen korostuu entisestään, kun koulunkäynninohjaajat työskentelevät usein oppituntien lisäksi myös aamu- ja iltapäivätoiminnan puolella ohjaten oppilasryhmiä ja järjestäen ohjattua toimintaa vastuullisina ohjaajina.

 

Helsinki sanoo olevansa ketterä ja paras paikka tehdä töitä. Nyt tämä asia ei toteudu koulunkäyntiavustajien kohdalla, eikä lisää houkuttelevuutta valmistuville koulunkäynnin ohjaajille tulla kaupungin palvelukseen. Muissa kunnissa nimikkeen muuttumattomuus on saanut hyvin negatiivista huomiota ja nyt olisi toiveena tämä työnantajakuvaakin kohottava muutos. Lisäksi nimikkeen muutos osoittaa arvostusta tärkeää työtä kohtaan ja lisää motivaatiota tehdä tätä arvokasta työtä.

 

Helsinki 20.10.2020

 

—————————————————

Petsku Tanskanen

Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL 133 RY

Puheenjohtaja