Kansainvälinen toiminta

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry haluaa kehittää kansainvälistä toimintaansa.

Olemme luomassa Pohjoismaista yhteistyöverkostoa. Haemme kumppanuuskaupunkia Pohjoismaisten sisarliittojen piiristä. Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on tuoda hyviä työelämän käytäntöjä Helsinkiin ja jakaa osaamista.

Euroopan tasolla pidämme tärkeänä vuoropuhelua työelämän asioista. Pidämme yhteyttä Euroopan parlamentin suomalaisiin jäseniin. Seuraamme EU:n työelämän asioita SAK:n ja STTK:n Brysselin edustuston FinUnionsin sekä julkisen alan ammattiliittojen eurooppalaisen kattojärjestön EPSUn kautta. Haluamme olla mukana vaikuttamassa niihin Euroopan unionin päätöksiin, joilla on vaikutusta jäsenistöömme.

Haluamme myös edistää ay-liikkeen solidaarisuutta Suomessa ja muualla maailmassa. Tuemme muun muassa Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin Saskin ja yritysvastuujärjestö Finnwatchin Finnwatchin toimintaa. Tuemme myös jäsentemme osallistumismahdollisuuksia solidaarisuustyöhön.

Kansainvälinen toimintamme tähtää työntekijöiden oikeuksien edistämiseen ja vastuullisen, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän maailman rakentamiseen.

International activities

We want to develop our international activities.

We are currently building a Nordic cooperation network and are looking for a partner city amongst our Nordic sister associations. The aim of Nordic co-operation is to introduce good working practices in Helsinki and to share expertise.  

At European level, we find dialogue on working life issues very important. We are in contact with Finnish Members of the European Parliament. We follow the EU labour and working life issues through FinUnion representation (The Central Organization of Finnish Trade Unions SAK and Finnish Confederation of Salaried Employees STTK)  as well as European Federation of Public Service Unions EPSU. We want to be involved in the European Union decisions that affect our members.

In addition, we want to promote the solidarity of the trade union movement in Finland and elsewhere in the world. We support the activities of the Finnish Trade Union Solidarity Center Sask and corporate social responsibility organisation Finnwatch Finnwatch. We also promote our members’ participation in the solidarity work.

Our international activities aim at promoting the rights of workers and building a responsible, environmentally and socially sustainable world.   

Join us and become a member!