Kaskon toimialueen (perusopetus/ammatillinen koulutus, työväenopisto, lukio, ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, arbis, hallinto) tiedote palkankorotuksista1.4.2021 alkaen.

Palkkaneuvottelut Kvtes- järjestelyeristä on saatu päätökseen työnantajan kanssa 25.3.2021

Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä taipumatta JHL:n näkökulmasta huomioiden niitä ammattiryhmiä, jotka eivät olleet edellisillä kierroksilla mukana. Kvtes määrittelee järjestelyerän kohdentamista ensisijaisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen epäkohtien korjaamiseen ja tuloksellisuutta tukien. Tarkoitus on huolehtia mahdollisimman tasapuolisesta jakamisesta palkkojen (palkkahinnoittelujen) välillä.

Kaikille tulee yleiskorotus 1% Kvtes:n mukaan 1.4.2021 lukien. Järjestelyerästä 1.4.2021 Kvtes:n osalta 0,8% jaettiin 0,5% tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 0,3% henkilökohtaisiin lisiin.

Neuvotteluiden alussa odotimme työnantajan ehdotusta ja siitä lähdimme liikkeelle. Lista oli aluksi kaukana edustamani JHL:n näkemyksistä, mutta neuvotteluiden edetessä lista täydentyi eri ammateilla.  JHL on monien ammattien järjestö ja edunvalvontaa tehdään laajalla rintamalla.

Vaikka hyväksyimme neuvottelun tuloksen, niin muistutin työnantajaa, että vielä löytyy ammatteja, joissa palkka on alle 2000€. Aloitteestani pöytäkirjaan tuli alle 2000€ olevista palkoista lauseke, joka kuuluu seuraavasti:

Järjestöt ovat huolissaan eri ammattiryhmien välisistä kasvavista palkkaeroista. Tähän toivotaan vastaisuudessa työnantajan kiinnittävän huomiota. Järjestöjen näkemyksen mukaan alle 2000€ tehtäväkohtaisia palkkoja ei pitäisi olla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, koska alle 2000€ palkalla on vaikea tulla toimeen pääkaupunkiseudulla. Tämä ei tue Helsingin kaupunkia vetovoimaisena työnantajana.

Nostan kirjeeseeni erikseen koulunkäyntiavustajien järjestelyerän, jossa heidän palkkaansa tulee korotus. Palkan korotus on suurimalla osalla 50€. Pidän asiaa hienona, koska koulunkäyntiavustajat ovat jääneet ilman palkankorotusta monena vuonna. Koulunkäyntiavustajien ammattiryhmä on suuri joukko työntekijöitä ja rahaa oli jaossa monen ammattiryhmän kanssa eli tästä syystä summat pysyivät kohtuullisina. Neuvottelujen alusta alkaen lähdin siitä, että koulunkäyntiavustajille kuuluu korotus tällä kierroksella. Koulunkäyntiavustajien asemaa ja palkkakehitystä on työstetty pitkään ja hartaasti jo vuosia. Siksi nyt on syytä iloita asioiden edistymisessä.

Neuvotteluissa oli monta muutakin ammattinimikettä, joista tulee listat ja tiedot tarkalleen helmi-intraan. Mainittakoon sihteeri-nimikkeillä olevien palkankorotukset, jolla korjattiin palkkoja samalle tasolle tiettyjen tehtävien kohdalla.

Helsingin kaupungin Helmi-intrasta löytyy myös teknisten järjestelyerä.

Neuvotteluissa lastenhoitajat pääsivät työnantajan palkkakehitysohjelmaan. Tämä on JHL:n tavoitteiden mukaista.

Palkankorotuksien tieto lähetetään Talpaan ja tieto tulee helmi-intraan luettavaksi työnantajan toimesta. Korotukset eivät välttämättä ehdi huhtikuun palkkaan, mutta niiden pitäisi olla jo toukokuun palkassa ja huhtikuu tulee silloin takautuvasti.

Nämä korotukset tulevat nyt ja syksyllä alkaa jälleen työskentely kohti uutta sopimusta.

terveisin Tiina Illman, pääluottamusmies

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen (perusopetus/ammatillinen koulutus, työväenopisto, lukio, ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, arbis, hallinto)