Kulosaaren kartanon perhoslajiston selvitys

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n aloitteesta aloitettiin Kulosaaren kartanon perhoslajiston selvitys elokuussa 2022. Selvityksen tarkoituksen on havainnoida Kartanon alueen perhoslajistoa ja mahdollistaa paremmin alueella mahdollisesti elävien uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien huomioonottaminen Kartanon hoitotoimia tehtäessä.

Kuva. Tutkimuspyydys Kartanolla

Perhoslajistoa havainnoidaan erilaisin tutkimuspyydyksin. Koska valtaosa Suomen perhoslajistosta on yöaktiivista, niin havainnointi keskittyy niiden tavoittamiseen. Kulosaaren kartanon perhosselvityksessä käytetään sekä valopyydyksiä että syöttipyydyksiä. Valopyydyksissä käytetään runsaasti ultraviolettia valoa tuottavia lamppuja, koska perhosten silmät näkevät uv-valoa. Syöttipyydyksissä houkuttimena käytetään punaviiniä. Päiväaktiivista lajistoa havainnoidaan päivisin perinteisen perhoshaavin avulla.

Perhosselvitystä on tarkoitus jatkaa kesällä 2023. Kulosaaren kartanon ja Kivinokan alueella liikkuvilta toivotaan myös omia perhoshavaintoja täydentämään selvityksen tuloksia. Voit lähettää omia havaintojasi alueelta osoitteeseen ari.uusimaki@hel.fi