Palkanmaksuongelmista aiheutuneet viivästyskorot ja -maksut maksetaan kesällä

Järjestöjen edustajat esittivät jo viime syksynä ”könttäsumman” käyttöä viivästyskorkojen korvaamiseksi, jotta maksut tulisivat nopeasti työntekijöiden tilille. Nyt työnantaja on löytänyt tähän keinot. Nykyisellä prosessilla korkojen ja viivästymismaksujen maksaminen olisi suuren työmäärän takia venynyt todennäköisesti ensi vuoteen. Tämä ei poista kenenkään oikeutta vaatia korkojen tarkkaa laskemista ja maksamista laskelman perusteella. 

Tässä muokattu ote työnantajan ohjeista, jotka löytyvät intranetistä seuraavan linkin takaa https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Intra-Kaupungin-uutiset/SitePages/Palkanmaksun-ongelmista-aiheutuneet-viiv%C3%A4styskorot-ja–maksut-maksetaan-kes%C3%A4ll%C3%A4.aspx  (vaatii kirjautumisen) 

Kokonaissumma hyödyttää työntekijää ja nopeuttaa maksua

1.4.2022–28.2.2023 syntyneisiin palkkaviiveisiin liittyvät viivästyskorot maksetaan kokonaissummana kesän 2023 aikana. Kokonaissumman suuruus on määritelty jo lasketun aineiston perusteella:

  • 15 euroa niillä, joilla on ollut osa palkasta puuttuu -virhe tai keikkalaisen koko palkka puuttuu -virhe
  • 23 euroa niillä, joilla on ollut koko palkka puuttuu -virhe.

Jo lasketun, usean tuhannen viivästyskoron aineiston perusteella voidaan todeta, että lähes kaikilla työntekijöillä edellä mainittu kokonaissumma on suurempi kuin mihin korkopäiviin perustuva laskentamalli oikeutettaisi. Jo maksetun viivästyskoron saaneille maksetaan erotus, joka korottaa maksetun viivästyskoron yhtä suureksi kokonaissumman kanssa syksyllä 2023.

1.3.2023 alkaen tapahtuneista palkkavirheistä maksetaan viivästyskorko ilman erillistä pyyntöä korkopäiviin perustuvan laskentatavan perusteella.

1.6.2023 alkaen siirrytään viivästyskoroissa normaaliin menettelyyn siten, että viivästyskorko maksetaan pyydettäessä.

Viivästysmaksun osuutta on korotettu 

Lakisääteisen viivästyskoron lisäksi kaupunki maksaa kertaluontoisen, ylimääräisen viivästysmaksun työntekijöille, joiden palkka on ollut myöhässä.​ Viivästysmaksun osuutta on hivenen korotettu aiemmin informoidusta. Viivästysmaksu tulee olemaan:

  • 60 euroa niillä, joilla on ollut osa palkasta puuttuu -virhe tai keikkalaisen koko palkka puuttuu -virhe
  • 120 euroa niillä, joilla on ollut koko palkka puuttuu -virhe.

Kiinteä viivästysmaksu maksetaan kaikille, joilla on ollut palkkaviiveitä ajalla 1.4.2022– 28.2.2023. Niille työntekijöille, joille on maksettu viivästysmaksu aikaisemmalla laskentakaavalla laskettuna, maksetaan puuttuva osuus. Erotus maksetaan syksyllä 2023.

Esimerkkejä 

Korkolain (4§) mukainen viivästyskorko vuonna 2022 oli 7 % ja 1.1.–30.6.2023 9,5 %.

Esim.

vuonna 2022 puuttuva summa 150 € ja maksu viivästynyt 55 päivää: korko 1,58 eur

vuonna 2022 puuttuva summa 1400 € ja maksu viivästynyt 15 päivää: korko 4,03 eur

vuonna 2023 puuttuva summa 300 € ja maksu viivästynyt 7 päivää: korko 0,55 eur

Voit laskea korkopäiviin perustuvan laskentatavan mukaisen koron oheista korkolaskuria (linkki vie ulkoiseen palveluun) hyödyntäen. Huomioithan, että viivästyskorko maksetaan palkan nettosummasta. Jos laskenta osoittaa, että olisit oikeutettu suurempaan korkoon kuin edellä kerrottu kokonaissumma, sinulla on oikeus hakea erotusta maksettavaksi palkanlaskennan asiakaspalvelusta. Erotus maksetaan syksyllä 2023.