Toimenpideohje kesämajalaisille käyttörahan käytöstä

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry
Kulosaaren toimikunta 20.9.2021

Toimenpideohje kesämajalaisille käyttörahan käytöstä

Kesämajalaiset voivat käyttää Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n edustajiston vuosittain
päätettävän talousarvioon osoittaman käyttörahan toimintansa kehittämiseen, tilaisuuksiin
tai muihin tarvehankintoihin.
Käyttörahasta tulee majalaisten sopia yhteisesti.
Kesämajalaiset tekevät etukäteen yhdessä päätetyn esityksen kirjallisena majalaisten
nimetyn edustajan kautta Kulosaaren toimikunnalle tilaisuuden tai hankinnan kokonaiskustannuksesta.
Kesämajalaisten nimetty edustaja on yhteyshenkilö majalaisten ja Kulosaaren toimikunnan
välillä, edustaja lähettää esitykset sekä majalaisten muita asioita toimikunnan
puheenjohtajalle / jäsenille.
Kulosaaren toimikunnan hyväksyttyä esityksen, toimikunta laittaa päätöksestään tiedon
yhteisjärjestön taloudenhoitajalle ja kesämajalaisten nimetylle edustajalle.
Tilaukset ja ostot hoitavat kesämajalaiset itse.
Taloudenhoitaja saatuaan joko kuitin tai laskun, suorittaa hän maksun hänelle ilmoitettuun
pankkitilinumeroon.