Helsingin yhteisjärjestö JHL ry toimii Helsingin kaupungin ja sen konsernin työntekijöiden JHL:n jäsenten edunvalvojanaYhteisjärjestö käy aktiivista vuoropuhelua eri poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa. Yhteiskuntavaikuttaminen ja kansainvälinen toiminta ovat osa toimintaamme, sillä kansalaisjärjestönä haluamme olla vaikuttamassa yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin edistäen työntekijöiden asemaa.


Yhteisjärjestö tukee yhdistystensä toimintaa kohti vaikuttavaa edunvalvontaa. Laaja jäsenkenttä eri alojen ammattilaisia muodostavat yhdessä yli 13 000 jäsenen ja 25 yhdistyksen edunvalvontaorganisaation. Jäsenistöämme työskentelee myös Helsingin kaupungin omistamissa yhtiöissä ja säätiöissä.