Yhtiöiden edunvalvontaan yhteisiä tavoitteita

Helsingin kaupungin omistamien yhtiöiden pääluottamusmiehet ovat tavanneet toisiaan säännöllisesti jo muutaman vuoden ajan. Etelä-Suomen aluetoimistolla pidettävien, vertaistukea ja hyvien käytänteiden jakamista sisältävien kokoontumisten lisäksi jaos on käynyt tutustumassa Palmian, Helsingin energian, Helsingin bussiliikenteen ja sataman tiloihin. Työpaikkakäyntien yhteydessä on pidetty kokous ja keskusteltu ajankohtaisista asioista niin työntekijöiden kuin yhtiöiden johtajienkin kanssa.

Tammikuussa 2020 yhtiöiden jaos kävi päiväristeilyllä suunnittelemassa tulevaa toimintaansa. Mukana olivat Palmia Oy:n, Heka Oy:n, Helen Oy:n, SEUREn ja Helsingin bussiliikenteen edunvalvojien lisäksi HYJ:n puheenjohtaja Stefan Loman sekä aluetoimitsija Matti Mamia.

Yhtiöiden edunvalvonnan kenttä on monenkirjava ja haasteellinen. Tavoitteena on saada työpaikkojen edunvalvontaan lisää voimaa. Tähän tarvitaan kokemusten jakamisen lisäksi yhteisiä tavoitteita sekä konkreettisia toimenpiteitä, joilla näihin päästään. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yhtiöiden päätöksenteossa tulee vahvistaa. Yhtiöiden jaos ryhtyykin suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla työntekijöiden ääni saadaan paremmin kuuluviin kaikissa yhtiöissä.