Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n huomioita Kivinokan asemakaavan esitykseen

Haluamme esittää muutamia näkökantojamme ja muutoksia asemakaavan esitykseen. Näin saataisiin mm. alueelle suunniteltuja rantareittejä ja yleisiä kulkureittejä muutettua turvallisempaan suuntaan ottaen huomioon kaikki alueella liikkuvat.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:llä on pitkä historia kartanon alueen kehittämisessä ja rakennuksien ylläpidossa.

Pyörätie, autoilu ja jalankulku alueella

Esityksessä on laitettu yleinen pyörätie kulkemaan Kulosaaren kartanon edestä. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita kartanon käyttäjille ja aiheuttaa myös vaaratilanteitä pyöräilijöille, kun kartanon edessä pidetään tilaisuuksia.

Pyöräily tulee säilyttää nykyisillä jo olevilla reiteillä. JHL maja-alueelle pyöräreittien lisäämien on turvallisuusriski.

Ehdotamme, että pyöräily säilyy nykyisillä pääväylillä ja autoilua tulee rajoittaa entisestään alueella.

Pyöräilyä ei tule lisätä luontoarvojen kustannuksella.

Kaupungin pyöräparkki tulisi sijoittaa bussipysäkin välittömään läheisyyteen.

Koko Kivinokan alueen nopeutusrajoitus tulee olla enintään 20 km/t.

Yleinen kävelytie kartanon takaa Pehtorin talon pihapiirin kautta uuden maja-alueen läpi Kivinokkaan menevälle tielle aiheuttaa häiriötä talon asukkaille sekä vaikeuttaa tavaran toimitusta kartanolle sekä kartanon käyttöä. Pitää huomioida, että kartanon ympäri kulkee pelastustie.

Pysäköinti

Palstojen kohdalla oleva ehdotus parkkipaikoista vie turhaan palstatilaa viljelijöiltä. Tässä kohdin yhdymme eteläisen palstaviljelyalueen viljelijöiden tekemään kannanottoon 20.10.2020 koskien pysäköintiä.

Ehdotamme, että parkkipaikka siirrettäisiin tällä hetkellä olevaan ”joutomaan” kohdalle eli ”kolmioon” kahden tien väliin tai Itäväylän ja Kipparlahden silmukan väliselle joutomaalle.

Palsta-alue

Palsta-alue tulisi säilyttää nykyisellään ja nykyisillä palstalaisilla suosien monivuotista viljelyä.

Uusi maja-alue

Osa uudesta maja-alueesta rajoittuu aivan kartanon läheisyyteen. Onko suunnitelmissa huomioitu, että tilaisuudet kartanolla saattavat kestää klo 24.00 saakka ja aiheuttaa lähiympäristölle meluhaittaa.

Nykyinen kunnallistekniikka ei vastaa alueelle tarvittavaa kapasiteettia.

Toimiva kunnallistekniikka on viihtyisän ja toimivan elinympäristön avaintekijä.

Rakennukset

Suunnitelmissa oleva maakellari ns. Rengintupa tulee säilyttää osana kartanon alueen rakennuksia. Rengintuvan alla oleva suuri maakellari on mm. palstalaisten käytössä ja itse rakennus on helsinkiläisten JHL:n jäsenten virkistyskäytössä kesäaikaan.

Leikkimökki joka on palstojen ja Rengintuvan asukkaiden wc-tilana, tulee säilyttää nykyisellä käytöllä.

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Stefan Loman

puheenjohtaja