Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n lausunto Kivinokan asemakaavaesitykseen

 

TAUSTAA
Vuonna 1937 kaupunki teki vuokrasopimuksen omia työntekijöitään edustavan Helsingin Kunnantyöntekijäin keskustoi

mikunnan (nykyisin Helsingin yhteisjärjestö JHL ry) kanssa alueen vuokraamisesta. Siitä lähtien vuokrasopimus on jatkunut tähän saakka.
Kulosaaren alueen toiminnasta ja alueen rakennuksista on vuosikymmenien ajan huolehtinut suuri joukko aktiivisia ja osaavia jäseniä, jotka ovat oman ammatillisen osaamisensa käyttäneet kartanon ja sen alueen hoitamiseen ja kunnostamiseen talkootyönä. Näin alue ja sen rakennukset ovat pysyneet kunnossa ja viihtyisinä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tästä on ollut vuosikymmenten varrella korvaamatonta apua alueen kokonaisuuden säilyttämiselle.
Asemakaavaesityksessä osoitetaan alueita uusille toimijoille ja erilaisiin majoitus- ja ravintolatoiminnan yrittäjille ja matkailun lisäämiseen alueella.
Esimerkiksi parkkipaikkojen vähäisyys suhteessa suunniteltuun toiminnan laajenemiseen ja kävijämäärän lisääntymiseen, tuo mukanaan haasteita varsinkin alueella järjestettävien tapahtumien aikana.
Vahtimestari luo alueen hengen ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan
Vuokrasopimukseen liittyy rakennusten ja alueen huolehtimisvelvoite ja tätä vuokralainen on jo 1970-luvulta saakka toteuttanut palkkaamalla ympärivuoden alueella asuvan vahtimestarin. Hän huolehtii kartanon ja alueen siisteydestä ja ylläpidosta. Hän neuvoo, opastaa ja vastaa kaikenlaisiin alueen käyttäjien kysymyksiin. Vahtimestari palvelee koko Kivinokan alueen toimintaa ja lisää turvallisuuden tunnetta. Vahtimestarin jatkuva paikalla oleminen mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin – ovat ne sitten turvallisuuteen tai laitteiden häiriötilanteisiin liittyviä.
Pehtoorin talo, jossa vahtimestari on asunut, on asumiskiellossa ja talon remontin aikataulusta ei ole tietoa. Alueella ei ole nyt mahdollista asua ja toteuttaa tätä toimintaa.

KESÄMAJAT
JHL:n kesämaja-alue on muotoutunut vuosikymmenien aikana ja myös polut ja kulkureitit ovat alueelle vakiintuneet. Asemakaavaesityksen mukaista uutta reittiä ei tule mökkialueelle tehdä vaan kulku alueen läpi on mahdollista ja turvallista jo olemassa olevia reittejä pitkin.
Viljelypalsta-alue on säilytettävä nykyisen laisena
Nykyinen hyvin toimiva ja suosittu viljelypalsta-alue tulee säilyttää nykyisessä käytössä ja kehittää edelleen toimintaa. Asemakaavaesityksessä tälle alueelle esitetyt toiminnot eivät näkemyksemme mukaan olisi toimivia tai kartanomiljööseen sopivia. Vuosittain kynnettävät viljelypalstat eivät toteuttaisi arvokkaan kartanomiljöön toimintaa.

KARTANON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Kulosaaren kartano on koko 80 vuotisen vuokrauskauden ajan toiminut monipuolisen kansalaistoiminnan keskuksena sekä JHL:n jäsenistölle että kaupunkilaisille. Tiloissa järjestetään oman yhdistyksen toimintaa: kokouksia, koulutuksia ja virkistystoimintaa.
Kartanoa on viime vuosina kehitetty kulttuurin ja elämystoiminnan suuntaan ja avattu hallitusti myös kaupunkilaisten käyttöön.
Tilat sopivat hyvin yksittäisten tapahtumien, juhlien ja kulttuuriesitysten näyttämöksi, mutta eivät jatkuvaan ravintolatoimintaan, joka vaatisi suuria korjaustoimia ja myös kuluttaisi arvokasta rakennusta kohtuuttomasti.
Kartanon käytölle on vuosikymmenien kuluessa muodostunut selkeät ja toimivat pelisäännöt ja siitä on muodostunut monipuolinen toimintakeskus.
Liian lähelle päärakennusta rakentaminen tai yritystoiminta haittaisivat molempia osapuolia.

LOPUKSI
Kivinokan asemakaavaesityksen valmistelussa on kuultu, mutta ei kaikilta osin kuunneltu alueella pitkään vaikuttaneita toimijoita. Asemakaavaesityksessä otetaan pääsääntöisesti huomioon alueen luonto ja kulttuurihistoriallinen merkitys ja aluetta pyritään kehittämään avoimena ja yhteisenä virkistysalueena sekä säilyttämään olemassa olevia toimintoja alueella.
Asemakaavaluonnoksessa ei näkemyksemme mukaan riittävästi kiinnitetä huomiota lisääntyvän kävijämäärän mukanaan tuomiin riskeihin. Alueen avaamisessa matkailulle ja useammalle toimijalle omine intresseineen liittyy huomattavia riskejä alueen
omaleimaisuuden ja luontoarvojen katoamisesta. Suuri kävijöiden määrä kuluttaisi alueen luontoa ja heikentäisi viihtyvyyttä.
Asemakaava ei huomioi riittävästi alueen nykyistä – vuosikymmenten yhteisen kehityksen ja kehittämisen myötä yhteisöllisiin uomiin asettunutta ainutlaatuista toimintaa. Majoitus- ja matkailutoiminta muuttavat alueen virkistyskäyttöä olennaisesti.

Helsingissä 13.6.2021

Helsingin Yhteisjärjestö JHL ry:n Kulosaaren toimikunnan puolesta,
Kikka Ylismäki, puheenjohtaja