Helsingin yhteisjärjestön kannanotto Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunnassa

Helsingin kaupungin tulevassa valtuustostrategiassa on huomioitu henkilöstö, mikä on palveluiden toimivuuden kannalta tärkeää. Kuntalaiset arvostavat kaupungin omia monipuolisia ja laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat kiinnostavan paikan asua ja osallistua. Lisäksi valtuustostrategian kirjaukset työntekijöiden työhyvinvointiin sekä viihtyvyyteen panostamalla antavat tärkeän viestin henkilöstölle. Viesti vahvistaa myös kaupungin työvoimamarkkinoilla pärjäämistä työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Koronapandemian aikana on tullut selväksi, että ilman kaupungin omaa työtä ja työntekijöitä tästä ei selvitä. Kaupungin työntekijät ovat voineet myös luottaa siihen, että heitä ei irtisanota eikä lomauteta tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Tuleva valtuustostrategia noudattelee tätä hienoa periaatteellista linjaa. Palvelussuhdeturva on yksi tärkeä tekijä kaupungin vetovoimaisessa työnantajaimagossa.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n puolesta,

Stefan Loman

puheenjohtaja

Helsinki 30.9.2021