JHL:n kannanotto kaupungin HTK:ssa 27.9.2021

Kaskon henkilöstötoimikunnassa todettiin 20.9.2021 yhteistoiminta toteutuneeksi puhtauspalveluiden mahdollisessa siirrossa Palvelukeskus Helsinkiin 1.3.2022 alkaen. Siirto koskee yhteensä noin 240 henkilöä, joista valtaosa on päiväkotiapulaisia, joukossa muutamia Svesin ja Arbiksen siivoojia ja leikkipuistoapulaisia.

Osana talousarviovalmistelua kaupunginvaltuusto 9.12.2020 hyväksyi varhaiskasvatuksen tukipalveluiden kilpailutuksen laajentamisen. Ruoka- ja puhtauspalveluiden laajemmalla kilpailutuksella haetaan kustannushyötyjä. Perusteluna käytetään aiemmilla kilpailutuksilla saatua kustannushyötyä ruokapalveluissa.

Huolenaiheena siirtyvällä henkilöstöllä ei niinkään ole Palvelukeskukseen siirtyminen, sillä se on kaupungin oma liikelaitos. Työntekijät siellä ovat Helsingin kaupungin työtekijöitä. Todellinen ja suuri huoli on kilpailutuksen laajentaminen Kaskossa. Ensimmäiset noin 20 päiväkotiapulaista ovat kilpailutuksen piirissä heti elokuussa 2022. Siirtyessään kilpailutuksen voittavalle työnantajalle heidät siirretään liikkeenluovutuksella, mutta samalla hetkellä katkeaa työsuhde Helsingin kaupunkiin ja pelkona on työsuhteen ehtojen heikkeneminen.

Nämä usein jopa kymmeniä vuosia apulaisina työskennelleet henkilöt ovat hakeutuneet nimenomaan Helsingin kaupungille töihin. Kaupunki on ollut luotettava ja varma työnantaja, työntekijät haluavat pitää tästä kiinni.

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Stefan Loman

puheenjohtaja