Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Sosiaali- ja terveystoimialalla toimivien yhdistyksien kannanotto, Kaupungin 2022 talousarvioesitykseen Sosiaali-ja terveystoimialan osalta

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 talousarvio laaditaan poikkeuksellisen epävarmuuden aikana.

Pandemia on osoittanut, että helsinkiläiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kaupungin omia kustannustehokkaita palveluita. Vakavaan rekrytointihaasteeseen vastaamalla, kyetään tuottamaan halutut ja arvostetut palvelut omina sekä paremmin vastaamaan ja vaikuttamaan kustannusvaikutusten kasvuun. Merkittävästä henkilöstön saatavuusongelmasta johtuen ostopalvelun tarve tuottamismuotona sekä kustannuksina lisääntyy. Niin sanottujen korjaavien/korvaavien ulkoistettujen palveluiden osalta kustannuskehitys on ollut n.20% aiemmin.

Vakavaan rekrytointihaasteeseen tulee vastata Kaupunki tasoisella toiminnalla. Ilman joustavaa omaa toimintaa ja työssään /tehtävässään jaksavaa henkilöstöä, hoito ja hoiva ei onnistu edelleenkään, siihen tarvitaan motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.

Nykyisessä henkilöstö tilanteessa, henkilöstörakennetta ja tehtäviä sekä ydintehtävää tukevan tukipalvelun vahvistamista tulisi kehittää. Palvelumuotoilua on syytä arvioida esim. kotiin vietävien palvelujen ja tehostetun palveluasumisen kesken, samoin yksityisen palvelutuottajan osa-optimointia palvelusopimuksessa arvioida.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan v.2022 talousarvioksi on esitetty 1456M€, korotusta olisi 75M€ vuoden 2021 nähden. Vuoden 2021 talousarviota on jouduttu ”paikkaamaan” kesäkuussa 146M€ kaupungin valtuuston ylitysoikeudella (koronan osalta) sekä kaupunginhallituksen käyttövaroista kohdennettu 10M€:n ylitysoikeus , jolla katettiin lastensuojelun ylitystä . Toimialan 3. talouden ennuste 10/21 ennustaa vielä 71 M€ ylitysoikeustarvetta omien toimintamenojen kattamiseksi vuodelle 2021.

Toimialalla toimivien Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhdistysten mielestä, esitetty talousarvio 1456M€ toteutuessaan tuottaa kuntalaisten palveluille ja toiminnalle haasteita. Aiempien vuosien toiminnan/palvelun, lähinnä perhe-ja sosiaalipalveluiden alibudjetointi vääristää esitettyä talousarvioesitystä (-20M€) . Lisäksi pelkästään 1% palkantarkastus on n.6M€ muiden arvioitujen kustannusvaikutuksen lisäksi.

Toimialan taloutta on hoidettu vastuullisesti, se on pyritty hoitamaan määrärahan puitteissa. Aiempien vuosien ns. alibudjetointi ei ole hyvän toiminnan taloudellisen suunnittelu perusta. Toiminta perustuu, ennakoitavuuteen ja tavoitteisiin joka budjetilla luodaan. Kaupungin valtuuston myöntämät aiemmat ylitysoikeudet kertovat epärealistisesta talousarvion laadinnasta. Talouteen liittyvät ensivuoden riskit ovat edelleen merkittävät. On syytä muistaa talousarvion vaikutus tulevan 2023 hyvinvointialueen saamaan valtio-osuuteen jatkossa.

Ote Vuoden 2022 talousarvio ehdotuksen raamin esityksestä:   ”Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei osoiteta toimialakohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia.

Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Sosiaali- ja terveystoimialalla toimivien yhdistyksien mielestä ei saa tarkoittaa, että kaupungin muut halutut palvelu ”kärsivät” raamin tiukasta tulkinnasta Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion haasteellisuuden vuoksi tai alibudjetointi perinteen jatkamisesta.

Kiitoksia kun tutustuit kannanottoomme, jatkakaamme yhteistyötä

Sosiaali- ja terveystoimialalla toimivien Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhdistysten puolesta

Pääluottamusmiehet Kai Suutari ja Jaana Syrjänen