Kannanotto Helsingin päättäjille

Hyvä Helsingin kaupungin päättäjä.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessa 16.11.2020 asiaa Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen.

Kaupunginhallitukselle on esitetty, että Staran toimintaa tultaisiin supistamaan vuoteen 2024 mennessä. Henkilöstöä edustavat Staran paikallisyhdistykset ovat seuranneet päätöksenteon valmistelua ja tutustuneet taustamateriaaleihin. Ulkopuolisen konsultin selvityksessä on esitelty useampia vaihtoehtoja Staran ylläpidon kehittämiseksi. Esittelijä on päätynyt raportissa sivulla 32 esitettyyn vaihtoehtoon kaksi (2. Tuottavuusparannus ja alueen kavennus pitkällä tähtäimellä). Vaihtoehto kolme (3. Kokonaisvastuu ylläpidosta – Stara kasvattaa yksityisten osuutta), jossa Staran toiminta laajenee ja jossa Stara vastaa koko kaupungin ylläpidosta, on jäänyt kokonaan huomioimatta. Tämä vaihtoehto toisi toimintaan varmuutta ja ennustettavuutta. Tällä hetkellä sesonkivaihtelun vuoksi on ajanjaksoja jolloin omalla henkilöstöllä ei ole tuottavaa työtä. Samaan aikaan kaupunki tilaa yksityisiltä markkinoilta töitä, jotka Staran oma henkilöstö voisi tehdä. Myös tämä ongelma poistuisi Staran ottaessa koko ylläpidon vastuulleen. Talonrakennuksen ja infrarakentamisen osalta tulisi myös pitää huoli tasaisesta ja riittävän suuresta työkannasta. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran yhteistyö on tässä erityisen tärkeää.

Staran ottaessa vastuulleen koko kaupungin ylläpidon työllistyisi samalla paljon pk-yrityksiä. Tällä hetkellä Stara tarjoaa työtä noin 350 pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Toiminnan supistuessa Stara tulisi käyttämään vähemmän urakoitsijoita ja kilpailumahdollisuudet olisivat heikot isoissa urakoissa suoraan kaupunkiympäristön toimialalle.

Staraa moititaan tällä hetkellä kalliista kiinteistökustannuksista. Staran ylläpitotoimintojen kannalta tukikohtaverkosto on ensiarvoisen tärkeä, jotta työt voidaan hoitaa kustannustehokkaasti. Esityksen vaihtoehdon 2 mukaisesti Staran ylläpitoalueen supistuessa tukikohdat joutuisivat joutokäynnille tai niistä jouduttaisiin jopa osittain luopumaan. Vaihtoehdon 3 mukaisesti Staran ylläpitoalueen laajentuessa tukikohdat saataisiin parempaan ja tehokkaampaan käyttöön eikä tarvitsisi pohtia mihin tarkoitukseen niitä jatkossa käytettäisiin.

Stara on liikelaitoksena kasvattanut toimintaansa lyhyessä ajassa. Liikevaihto oli vuonna 2018 232 miljoonaa ja vuonna 2019 250 miljoonaa. Kaupunginhallitukselle tuodusta esityksestä poiketen vuodelle 2020 ennustetaan lähes 270 miljoonan liikevaihtoa. Vuodesta 2018 liikevaihdon lisäksi myös tuottavuus on merkittävästi parantunut. Asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa.

Toiminnan supistuessa ja henkilöstön ja kaluston vähentyessä vaarantuu kaupungin varautuminen ja kriisinsietokyky merkittävästi. Stara ja Pelastuslaitos tekevät paljon yhteistyötä kriisien torjunnassa ja tukevat toistensa toimintaa (öljyntorjunta, lumiset talvet, pidetään pelastustiet yms. auki). Pelastuslaitoksen tai muiden viranomaisten, kuten poliisin tai puolustusvoimien näkemykset tulisi ottaa huomioon keskusteltaessa Staran mahdollisesta henkilöstömäärän vähentämisestä.  Nyt tehtävien päätösten tukena tulisi olla selvitys Suomen pääkaupungin kyvykkyydestä toimia poikkeustilanteissa, jos Staran henkilöstö vähenee.

Myös lukujen valossa Stara on viime vuosien aikana parantanut toimintaansa. Staran paikallisyhdistykset pitävätkin erittäin hyvänä asiana, että toimintaa kehitetään ja selkeytetään. Kehittämisohjelman edetessä tulisi myös Staralle annetun varautumisvelvollisuuden ja sosiaalisen työllistämisen hinta saada selvitettyä, jotta vertailu yksityisiin toimijoihin olisi reilua. Toivomme, että sitoutunut henkilöstö otetaan aidosti mukaan tähän työskentelyyn.

Oman palvelutuotannon ja henkilöstön pienentäminen ei vahvista kuvaa maailman toimivimmasta kaupungista ja houkuttelevasta työnantajasta.

Staran JHL paikallisyhdistysten puolesta:

Helsingissä

12.11.2020

Jere Kahila                                                                             Risto Alvikko

Puheenjohtaja                                                                      Puheenjohtaja

Helsingin kaupungin talonrakentajat JHL ry                    Stara JHL ry

 

Sami Karhula                                                                        Jarmo Marles

Puheenjohtaja                                                                     Puheenjohtaja

Stadin rakentajat JHL ry                                                     Helsingin kaupungin autokorjaamon työntekijät JHL ry