Kannanotto kaupungin Henkilöstötoimikunnalle

Helsingin kaupunki henkilöstötoimikunta

Staran kehittämisestä ja teknisentoimen palvelustrategisista linjauksista Helsingissä.

Teknisten palvelujen palvelustrategian linjausten vaikutukset kohdistuvat erityisesti Helsingin kaupungin liikelaitos Staraan. Linjauksilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Stara kantaa yhteiskuntavastuuta ja on saanut asiakastyytyväisyysmittauksissa hyviä tuloksia. Toiminnan vastuullisuudesta pystytään huolehtimaan ja toimintaa ohjaamaan kaupungin arvojen sekä ilmastotavoitteiden suuntaan. Lisäksi Stara on turvallinen ja laadukas toimija. Byrokratian vähentämistä teknisentoimen palvelustrategian linjauksissa ja Staran kehittämisessä ei ole tuotu esille. Selvityksissä ei ole esimerkiksi arvioitu miten suuria säästöjä Staran ja KYMP hallintojen mahdollisilla synergialla voitaisiin saada. Huomionarvoista on se, että Staran osalta henkilöstömäärä tuotannossa on vuosien aikana vähentynyt merkittävästi.

 

Kaupunkiympäristön ja kaupungin kanslian tilaaman ulkopuolisen toimijan Valorin raportissa (Staran toiminnan kehittäminen) Staran heikkoutena pidetään mm. linjausta, että henkilöstöä ei lomauteta tai irtisanota tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Lisäksi heikkoutena on mainittu sosiaalinen työllistäminen, joka heikentää tuottavuutta. Esitetyssä Staraa koskevassa Valorin-raportissa ei ole laskettu selkeästi hintaa, joka huomioisi varautumisen ja kriisinsietokyvyn todellisia kustannuksia (tukikohdat, henkilöstö, kalusto, koulutus). Helsingin Suomen pääkaupunkina pitää olla toimintakykyinen kaikissa olosuhteissa, myös poikkeusoloissa, on kyse sitten öljyntorjunnasta, COVID-19 koronaviruksesta tai huippukokouksiin liittyvistä järjestelyistä. Hätä- ja katastrofitilanteissa ja varautumisessa on Staralla selkeä rooli ja tehtävä. Laskelmissa ei ole selkeästi osoitettu sosiaalisen työllistämisen, kesätyöntekijöiden palkkaamisen, rikosseuraamuslaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön ja alaikäisten sovittelutoiminnan kustannusvaikutuksia.

 

Henkilöstöjärjestönä näemme palveluiden kehittämisen henkilöstöä osallistaen arvokkaana. Haluamme olla mukana kehittämässä palveluita, jotta olisimme yhä parempia ja ansaitaksemme kaupunkilaisten arvostuksen ja luottamuksen joka päivä. Toivomme Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelmaan 2020-24 otettavan henkilöstöä vahvasti mukaan. Lisäksi toivomme laskelmia, jotka huomioivat vastuullisuuden sekä ilmasto-ja laatutekijät lyhyellä ja pitkällä aikavälillä palvelutuotannossa verrattuna yksityiseen toimijaan. Näin saadaan selville tosiasiallinen menorakenne ja sen kehittämisen tarpeet.

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallituksen puolesta,

Stefan Loman

puheenjohtaja

 

Helsingissä 19.10.2020