Kesäkeskeytyksen poistaminen koulunkäyntiavustajilta Helsingissä 

Helsingissä 8.4.2021

Vihdoin sinnikäs työ tuottaa tulosta!

JHL on tehnyt pitkäjänteisesti työtä koulunkäyntiavustajien palkatonta kesäkeskeytyksen poistamisen eteen alusta lähtien, kun työnantaja otti sen käyttöön vuosia sitten. Kesäkeskeytyksen poistamisen eteen on edeltäjäni pääluottamusmies Arja Horn tehnyt vuosia sinnikkäästi työtä, jota olen jatkanut ja nyt se alkaa tuottaa tulosta. Aiempina vuosina jaksoi edeltäjäni sitkeästi muistuttaa työnantajan velvollisuudesta työllistää koulunkäyntiavustajat myös lomien aikana. Nyt menossa olevan prosessin JHL näkee arvokkaana työnantajan työnä kesäkeskeytyksen poistamiseksi. JHL pitää tärkeänä pieni palkkaisten ihmisten toimeentulon turvaamisen kaikkina vuoden aikoina.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on pari vuotta jo ollut prosessissa kesäkeskeytyksen poistaminen koulunkäyntiavustajien/ koulunkäynninohjaajien työsuhteesta. Se koskee niitä koulunkäyntiavustajia/ koulunkäynninohjaajia, joilla on työsopimukseen merkitty 30 vuorokauden palkaton kesäkeskeytys. Keskeytyksen poistaminen koskee nyt aluksi kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden opetukseen ja lomahoitoon liittyviä työsuhteita.

Maaliskuussa 2021 oli käynnissä yhteistoiminta prosessi, jossa kartoitettiin henkilöistä ne vapaaehtoiset, jotka ovat valmiita osallistumaan lomahoitoon. Halukkaille tehdään ”uusi” työsopimus, josta kesäkeskeytys on poistettu. Tämä prosessi pitäisi olla valmis huhtikuun lopussa. Kesäkeskeytyksen poiston edellytyksenä pidetään, että työntekijä osallistuu kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten lomahoitoon. Tarkoitus on saada riittävästi osaavaa henkilökuntaa nykyisistä koulunkäyntiavustajista / koulunkäynninohjaajista, joista on pulaa lomahoidossa. Näitä kouluja on Helsingissä 19 kpl, joissa on lomahoidon piiriin kuuluvia oppilaita.

Tämä prosessi on käynnissä, koska työnantajalla on velvoite kartoittaa halukkuutta ensin omalta henkilöstöltä. Lomahoito keskitetään muutamaan kouluun esim. kesän aikana. Myös sellaiset työntekijät, joilla ei ole kesäkeskeytystä ja ovat vakituisessa työsuhteessa Helsingin kaupungille kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kartoitetaan halukkuus osallistua lomahoitoihin.

JHL:n jäsenten kannalta ja kaikkien työntekijöiden kannalta tämä on hyvä suunta työllisyyden korjaamiseksi kohti kokoaikaista/ ympärivuoden olevaa palkkatyötä. Seuraamme asiaa kiinteästi ja olemme jäsenten tukena mahdollisten pulmien tullessa esille.

Tiina Illman JHL-pääluottamusmies kasvatuksen ja koulutuksen toimiala