Kivinokkaa kehitetään viheralueena

Kivinokan viheraluekaavan laatiminen on käynnistynyt. Kaavatyön tarkoituksena on kehittää Kivinokkaa viher- ja virkistysalueena. Suunnittelussa huomioidaan alueen luontoarvot ja Kivinokan luonnonsuojelualue. Perinteinen kesämajatoiminta on tarkoitus säilyttää. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano- ja siirtolapuutarhaympäristö säilyvät alueella jatkossakin.

Kaavatyössä määritellään millaisia palveluita, toimintoja ja liikennejärjestelyitä alueella kaivataan. Yhtenä lähtökohtana on myös kehittää Kivinokkaa merellisen matkailun kohteena. Kivinokkaan ei olla suunnittelemassa asuntorakentamista eli viheraluekaavalla ei lisätä asuinrakennusoikeutta.

Osallistu suunnitteluun

Kaavatyössä huomioidaan edellinen yleiskaavan ohessa laadittu viheraluevaihtoehto sekä järjestöjen ja aktiivien tekemä vaihtoehtosuunnitelma. Suunnittelutyön tueksi kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä alueen saavutettavuudesta, liikenteestä, palveluista ja toiminnasta. Kerrokantasi-palvelussa on 12. tammikuuta asti auki kysely, johon toivotaan alueen eri käyttäjien ideoita ja näkemyksiä Kivinokasta. Suunnittelijoita kiinnostaa erityisesti tietää, mikä mahdollistaisi yhä suuremman joukon virkistysmahdollisuuksia ja mitä teemoja kaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon.

Vastaa kehittämiskyselyyn (https://kerrokantasi.hel.fi/kivinokka )

Lähde: Helsingin kaupunki