Lisäys Helsingin yhteisjärjestön JHL ry:n lausuntoon Kivinokan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12624)

Aikaisemman lausunnon täydennys:
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.6, että Rastilan leirintäalue on säilytettävä nykyisessä käytössään. Tällä on vaikutusta myös Kivinokan asemakaavaesitykseen, jossa on esitetty näkemyksemme mukaan alueelle sopimattoman leirintäalueen sijoittamista alueelle nykyisen viljelypalsta-alueen tilalle.
Nykyinen hyvin toimiva ja suosittu viljelypalsta-alue tulee säilyttää nykyisessä käytössä ja kehittää toimintaa.
Telttailumahdollisuuksien lisäämiseksi voisi selvittää Luukin alueen ottamista uudelleen käyttöön leirintäalueena kuten se oli 1980-luvulle saakka.
Kuvia viljelypalsta-alueelta 18.6.2021

Tapahtumat alueella

Kartanon puiston nykyistä avointa nurmikenttää voidaan käyttää tapahtumien järjestämiseen.

Helsingissä 22.6.2021
Helsingin Yhteisjärjestö JHL ry:n Kulosaaren toimikunnan puolesta,
Kikka Ylismäki, puheenjohtaja