Olemme kirjelmöineet Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle 21.9.2020

Hyvät kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäsenet

Kaskon henkilöstötoimikunnan kokouksessa kävi ilmi, että toimiala hakee lupaa lisäkilpailutukseen ruokapalveluiden ja siivouksen osalta.

Nyt on hyvä aika laatia Helsingin kaupunkiin kokonaisnäkemys niin ruoka kuin siivouspalveluista kaskon toimialan osalta.

Yhteistyössä asiantuntijoiden ja Palvelukeskus liikelaitoksen kanssa tästä tulee kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta järkevä ja laadukas kokonaisuus. Näin varmistetaan palveluiden tasalaatuisuus ja toimintavarmuus myös poikkeus- ja kriisitilanteissa.
Kaupungin tulee huomioida kokonaistaloudellisuus siivous -ja ruokapalveluissa (keskitetyt ostot, logistiikka, tilojen ja laitteiden tehokas hyödyntäminen). Näin varmistetaan ammattihenkilöstön saatavuus ja toiminnan läpinäkyvyys. Läpinäkyvyydellä kaupunki pystyy vaikuttamaan vastuullisuuteen. Ulkoistuksessa ei voida taata tuotteiden alkuperää tai mistä henkilöstö tulee (alihankinta ketju).
Käyttäjäasiakkailta saatu palaute on ollut hyvää ja palveluita on kehitetty. Palvelukeskus on saavuttanut annetut valtuuston asettamat ilmastotavoitteet.

Kaskon siivouspalveluiden sekavuus eri toimipisteissä ei vastaa arkipäivän turvallista toimintaympäristöä, koska palvelut ovat pilkottu nykyisin pieniin osiin. Kaskon esihenkilöiden työpanos kohdistuu näin väärin, kun sen pitäisi kohdistua pedagogiseen- ja henkilöstöjohtamiseen. Jatkuva henkilöstövaje sekä kilpailuttaminen eivät paranna tätä. Tässä jatkuvassa muutoksessa esihenkilöt ja muu henkilöstö ovat ylikuormittuneita eikä jatkuva kilpailuttaminen ja palveluiden pilkkominen helpota tätä.

Kilpailuttamisen laajentaminen ei paranna laatua eikä voida osoittaa, että kilpailuttaminen toisi kokonaistaloudellista säästöä.

Laadukkaan ja toimivan Helsingin puolesta

Tiina Illman                                 Kaskon opetustoimen henkilöstön edustaja

Jaana Kesänen                            Kaskon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön edustaja

Eija Paananen                            Palvelukeskuksen henkilöstön edustaja

Kati Harju                                    Palvelukeskuksen henkilöstön edustaja

 

JHL:n pääluottamusmiehet

 

Lisätietoja:    Jaana Kesänen jaana.kesanen@hel.fi  p.09 310 32835
Eija Paananen eija.paananen@hel.fi  p. 09 310 86466