Syksyinen tervehdys Soten luottamusmiehiltä

Mites siellä kentällä jaksellaan? Edunvalvonnan suuntaan näyttää siltä, että aika lujilla ollaan. Korona on tuonut lisähaastetta varmasti työhön kuin työhön. Ainakin lastensuojelussa asiakastyö vaatii entistäkin enemmän, kun samalla työntekijämitoituksella pitäisi saada hoidettua perustehtävän lisäksi myös koronasta aiheutuneet lisätoimenpiteet, eikä sijaisia tahdo löytyä, kun omat rivit harvenevat sairaslomien tai karanteenien vuoksi.

 

Kevään valmiuslaki antoi työnantajalle vallan siirtää henkilöstöä, teettää ylitöitä ja määrätä lomien pitämisestä. Valmiuslain vaikutukset jäivät onneksi pelättyä rajatummiksi. Ylitöitä kertyi sote-toimialalla kuitenkin noin 7 tuntia työntekijää kohti. Väliaikaiset siirrot saatiin pääasiassa sovittua yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa, ja siirtyvät henkilöt löytyivät tietääksemme vapaaehtoisesti tarjoutuneiden joukosta. Myös kesälomat saatiin pidettyä pitkälti henkilöstön toiveita kuunnellen ja normaalin pituisina.

 

Valmiuslain voimassaolo päättyi 15.6. 2020, mutta poikkeusajat eivät silti ole ohi.  Lastensuojelustakin on jo kyselty henkilöstöä covid-19-neuvonta-  ja jäljitystöihin, eikä kukaan tiedä, millaisia muutostarpeita koronatilanne tuo vielä tullessaan. Varmaa on vain se, että venymistä tullaan jatkossakin henkilöstöltä vaatimaan. Siitä pitää huolen jo korona-kriisin keskellä tapahtuva uuteen asiakastietojärjestelmä Apottiin siirtyminen huhtikuussa 2021. Käyttöönotto vie nyt jo työaikaa, ja kevättä kohti mentäessä se tulee vaatimaan työajasta yhä isomman siivun. Työpaikkojen henkilöstöstä valitut Apotti-tukihenkilöt tekevät keväällä enimmillään jopa 100 % työajasta pelkkää Apotti-työtä. Sijaisia on lupa palkata, mutta ratkaisematon kysymys on, mistä heitä löydetään, kun ei tekijöitä riitä nykyiseenkään sijaistarpeeseen. Lomia ei 1.2. – 16.5. pääsääntöisesti myönnetä, joten lomailla kannattaa nyt, kun siihen vielä on mahdollisuus, sillä edessä on pitkä ja vaativa kevät.

 

Näinä aikoina, kun korona kiristää sekä hermoja että kukkaron nyörejä ja kaupungin budjetti paukkuu komeasti yli, on toimialan johto antanut ymmärtää, että henkilöstöllekin on luvassa lähinnä niukkuutta, eikä tulospalkkiotakaan kannata tilille odottaa. Henkilöstön tarpeita ei silti näinäkään aikoina tule ohittaa, vaan työolosuhteita pitää kehittää sitoutuneesti ja pyrkiä pitkällä aikavälillä turvaamaan työvoiman saatavuutta lastensuojelussa.  Lastensuojelussa äärirajoille venymisestä on tullut niin kiinteä osa työtä, että sitä pidetään melko yleisesti jo ammatinvalintakysymyksenä, jolle ei ole paljonkaan tehtävissä. Näin ei kuitenkaan saisi olla. Myös lastensuojelun työntekijöillä tulee olla oikeus vapaa-aikaan ja palautumiseen, turvallisiin työolosuhteisiin ja työn vaativuutta vastaavaan palkkaan. Näihin asioihin JHL:n edunvalvonta pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan, ja toivomme, että olette meihin aktiivisesti yhteydessä työpaikkojen tilanteista, omista huolistanne ja toiveistanne. Vain henkilöstöstä huolehtimalla voidaan turvata lastensuojelun ammattitaitoisten ja sitoutuneiden työntekijöiden riittävyys. Ensi vuonna lastensuojelu on myös yksi JHL:n kärkihankkeista, mikä tarkoittaa lastensuojelulle lisää medianäkyvyyttä, yhteiskunnallista vaikuttamista meille tärkeisiin asioihin ja tutkimustiedon tuottamista lastensuojelusta. Suunnitteilla on myös lastensuojelun valtakunnallinen koulutuspäivä, mahdollisesti myös ammattialaopas. Mikäli haluaisit tulla mukaan suunnittelemaan, miten lastensuojelutyö voisi näkyä ensi vuonna ja tavoittaa uusia potentiaalisia tekijöitä, ota rohkeasti yhteyttä Minnaan tai Kaitsuun, niin pääset varmasti mukaan ideoimaan!

 

Helsingin kaupungin lastensuojelussa toimii kaksi alakohtaista JHL:n luottamusmiestä, joiden puoleen voit Helsingin lastensuojelijat JHL023:n jäsenenä kääntyä työsuhteen pulmatilanteissa ja työyhteisön haasteissa. Minna Selänniemi on kaikkien kaupungilla lastensuojelussa työskentelevien JHL:läisten sekä Toivolanmäen perheryhmäkodin luottamusmies. Outamon lastenkodin JHL:läisiä edustaa pääosin oma luottamusmies Ari Paavola. Yksityisellä sektorilla työskentelevien edunvalvonta-asioita hoitaa JHL:n Etelä-Suomen alueosasto, mutta yksityisellä työskentelevänäkin voit toki kysyä neuvoa luottamusmiehiltä. Liikaa ei kannatakaan jäädä miettimään, kenelle kulloinkin pitäisi soittaa tai lähettää viestiä. Olemme kaikki tehtävissämme jäsenistöä varten. Alakohtaiset luottamusmiehet tekevät tiivistä yhteistyötä pääluottamusmiesten kanssa ja siirtävät tarvittaessa asiasi käsiteltäväksi seuraavalle neuvottelutasolle. Myös aluetoimistoon ollaan tarpeen mukaan yhteydessä.

 

Pääluottamusmiehiä JHL:llä on Sotessa kaksi: Kai Suutari ja Jaana Syrjänen.

Kai Suutari kertoo aloittaneensa perehtymisen lastensuojelun kenttään omien sanojensa mukaan ”ihan pystymetsästä” vuonna 2013. Seitsenvuotisen pääluottamusmiesuransa aikana Kai on saanut huomata, ettei mikään toinen Soten yksikkö ole kokonaisuutena niin haastava ymmärtää kuin viiteen eri yksikköön ja niiden alayksiköihin jakautunut lastensuojelu useine päälliköineen ja lukuisine palveluineen. Ei siis ole ihme, että lastensuojelun kokonaisuuden hahmottaminen voi olla lastensuojelussa työskentelevillekin haastavaa, varsinkin kun organisaatio on ollut tapana myllätä kokonaan uusiksi aina muutaman vuoden välein, ja pienempiä muutoksia tapahtuu lastensuojelun kokonaisuudessa jatkuvasti. Hektistä työtä jatkuvan muutoksen keskellä tekevälle henkilöstölle sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, niin mukavaa kuin vähemmän mukavaakin, eikä kaikesta tieto koskaan tavoita luottamusmiehiä, eikä tietysti tarvitsekaan, jos asiat saadaan sovittua esimiehen kanssa ja homma toimii. Toivomme kuitenkin, että olisitte matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, sillä vain kentältä saadun ajankohtaisen tiedon perusteella pysymme tietoisina niistä asioista, joista työnantajan kanssa olisi tärkeää kulloinkin keskustella eri puolilla tätä monilokeroista kokonaisuutta.

 

Vuosien 2019 ja 2020 aikana on edunvalvonnassa käsitelty esimerkiksi tehtäväkuvauksen ulkopuolelle kuuluvien töiden teettämistä, kun kouluasteisten ohjaajien palkkasaatavia on haettu työnantajalta; tämä vain yhtenä esimerkkinä henkilöstön venymisestä ja valmiudesta tehdä hyvää työtä asiakkaan parhaaksi. Vuoden 2020 aikana on asia viimein saatu päätökseen lastenkotien henkilöstön osalta, ja takautuvia korvauksia on asianosaisille maksettu. Lasten ja nuorten vastaanoton osalta selvittely vielä jatkuu.

 

Tehkäämme tänäkin syksynä jokainen osaltamme se, minkä pystymme työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kysytään työkaverilta kuulumisia, autetaan toisiamme, pidetään huolta myös itsestämme ja omasta jaksamisestamme! Ja tiedotetaan aktiivisesti työnantajalle tarpeistamme, jotta niihin pystyttäisiin vastaamaan ajoissa eikä vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat jo iltapäivälehtien otsikoissa. Ja muistuttakaahan lähiesimiehiänne palkitsemisrahojen käyttämisestä! Taidamme jokainen olla tämän vuoden rutistuksen jäljiltä palkkiomme ansainneet!

 

Onnellista ja aurinkoista syksyä!

 

Toivottelee JHL023:n edunvalvontatiimi

 

 

Minna Selänniemi

luottamusmies

  1. 09 310 46696 / 040 6374675

minna.selanniemi@hel.fi

 

Ari Paavola

Outamon luottamusmies

09 310 73152 / 050 572 1343

ari.paavola@hel.fi

 

Kai Suutari                                                                                         Jaana Syrjänen

Pääluottamusmies                                                                           Pääluottamusmies

09 310 76528 / 050 386 0030                                                      09 310 66907 / 040 334 7170

kai.suutari@hel.fi                                                                             jaana.syrjanen@hel.fi

 

HUOM! Sähköposti on ylivoimaisesti paras tapa tavoittaa luottamusmiehet! J