Teimme kannanoton terveysasemien ulkoistamiseen

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry: kannanotto Helsingin sosiaali-ja terveystoimialan suunnitelmiksi ulkoistaa terveysasema

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi terveysaseman mahdollisen ulkoistamisen selvitys.

Helsingin yhteisjärjestön mielestä: Helsingissä perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on laadukasta, vastuullisuutta ja kustannustehokasta. Integroidut palvelut on tuotettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien, kuin myös kunnan muiden toimialojen palvelujen kanssa integroidusti, hoitopolku ja asiakaslähtöisesti.

Terveysasemien ongelmana on palvelun saatavuus, johon ns. THK-malli (terveys- ja hyvinvointiasema) ei ole vielä pystynyt vastaamaan kuntalaisten toivomalla tavalla.

Järjestön mielestä, sen sijaan, että ulkoistetaan terveysasemia, tulisi oikeasti ottaa henkilöstö mukaan keskusteluun oman toiminnan kehittämiseen. Miten on mahdollista, että ns. sosioekonomisesti ”heikommilla alueilla” olevilla terveysasemilla on lyhyimmät T3:n jonot ja sitoutunein henkilöstö? kuullanko heitä? Koko henkilöstön työnjaon yhteisellä kehittämisellä ja joustavoittamisella sekä oikealla resursoinnilla saavutetaan hyvää sitouttamista ja tuloksia.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu lähivuosina edelleen suuria muutospaineita. Palveluja uudistetaan, aukioloja laajennetaan, mutta toimialalla henkilöstön sitouttaminen ja saatavuus ei vain parane, tulisi miettiä mikä nykyisessä strategiassa on virheellistä. Tavoitteena: ”mahdollisimman hyvä asiakaskokemus riippumatta siitä, mitä kanavaa pitkin asiakas asioi, palvelutuotannon laadusta tinkimättä”.

Terveysaseman ulkoistaminen ei ole kestävä tai kustannustehokas ratkaisu, edes kokeiluna. On huolehdittava hyvästä ja edistyksellisestä sekä vetovoimaisesta työnantajamaineesta ja henkilöstöpolitiikasta. Tämä on tärkeää palvelustrategian ja toiminnan kehittämisen sekä henkilöstön tuloksellisen toiminnan tukemiseksi. Tulee myös huomioida, että ulkoistaminen hankaloittaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista, koska toimintakokonaisuus pirstaloituu.

Se että ulkoistetaan omaa toimintaa, ei paranna kuvaa maailman toimivimmasta kaupungista ja työnantajasta.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallituksen puolesta

Stefan Loman Puheenjohtaja

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Helsingissä 29.4.2020