Tiedote JHL alueen kesämajalaisille 10.2.2021

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry
Tiedote 10.2.2021
HYVÄT JHL ALUEEN KESÄMAJALAISET

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry jatkaa Kulosaaren kartanon isäntänä ja samalla Helsingin vuokralaisena.
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry on allekirjoittanut vuokrasopimuksen Helsingin kaupungin kanssa Kulosaaren
kartanosta ja osasta sen rakennuksia. Uusi vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Seitsemän kesämaja-alueen maanvuokrasopimuksen määräaikainen jatkaminen koskettaa myös
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n kesämajoja Kivinokassa. Asuntotontit -tiimin päällikkö päätti jatkaa
maanvuokrasopimusta ajaksi 1.1.2021 – 31.12.2022.

Kaupunginhallituksen päätöksessä vuodelta 2013 on mainittu, että niillä alueilla, joilla ei ole voimassa
olevaa asemakaavaa, kaupunki tekee vain 2 tai 3 vuoden pituisia jatkosopimuksia. Syy on Kivinokan
kaavoituksen keskeneräisyys.

Majalaisten kokousta siirretään sopivampaan ajankohtaan, johtuen covid-19 tilanteesta.