Turvallisesti poikkeusoloissa

“Varsin nopeasti poikkeusajasta tuli niin sanottu uusi normaali”, kuvailee viime kevättä kaksitoista vuotta päiväkoti Kasöörissä Itä-Pasilassa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtä tehnyt Tuuli Sipilä-Suvanto. Kokoontumisrajoitusten vuoksi varhaiskasvatusyksikön kehittämispäivä ja varhaiskasvatuksen opettajien yhteiset pedagogiset suunnittelukokoukset jouduttiin keväällä perumaan mutta muuten mentiin totuttuun tapaan.

“Pyrimme pitämään arjen rutiinit ja toiminnan mahdollisimman samanlaisina kuin normaaliaikana. Lasten kanssa tutkittiin alkavaa kevättä, tehtiin erilaisia kädentöitä, liikuttiin, lueskeltiin, loruteltiin, musisoitiin, pelailtiin ja tietysti leikittiin. Leikille ja erilaisille muille puuhille oli paljon enemmän tilaa, kun lapsimäärät olivat vähäiset. Se oli kasvattajallekin mieluisaa”, muistelee Tuuli.

Vaikka lapsia oli hoidossa vähemmän se ei suinkaan tarkoittanut sitä, että henkilökunta olisi ollut toimettomana. “Teimme paljon suunnittelu-, siivous- ja järjestelytehtäviä.”

Päiväkodista pidettiin yhteyttä kotona oleviin asiakasperheisiin puhelimitse. Etenkin videopuhelut olivat lasten mieleen. Myös vinkkejä kotona toteutettavaan yhteiseen toimintaan lasten kanssa lähetettiin sähköisesti viikoittain. Asiakasperheet itse toivoivat tekemisvinkkejä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Toukokuussa kun rajoituksia purettiin, lapset palailivat takaisin päiväkotiin.

 

Tuulin työpaikalla on noudatettu koronatorjuntaan THL:ltä ja työnantajalta tulleita ohjeita. Henkilökunnan käytössä olevien käsidesien määrää päiväkodissa lisättiin ja käsien pesuun kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Myös palvelukeskuksen henkilö tehosti siivoamista saamiensa ohjeiden pohjalta.

“Päiväkodeissa käsihygieniasta huolehtiminen on osa normaalia toimintaa, mutta korona-aikaan siihen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, Tuuli sanoo. “Vanhemmille vinkattiin Hämähämähäkki-laulu hyvänä käsienpesulauluna ja isompien ryhmän kasvattajat kuvasivat opetusvideon oikeanlaisesta käsien pesusta laulun kera.”

“Johdon antamia ohjeita sai kyllä jonkin aikaa odotella. Lisäksi kasvatuspuolen ohjeet painottuvat aika paljon koulun tarpeisiin. Olisimme toivoneet spesifisempiä ohjeita varhaiskasvatuksen puolelle. Mitään sen kummempia suojaimia kuin normaalistikaan ei meillä ollut käytössä”, sanoo koko koronakevään töissä ollut Tuuli.

“Pienet lapset eivät vielä osaa pitää välimatkaa kavereihin ja syliin pitää päästä silloin kun sylityttää. Isommat jo osaavat taitavammin pitää välimatkaa, mutta heitäkin pitää kasvattajien valvoa ja ohjata oikeanlaiseen toimintaan. Ihan pikkuisilta ei myöskään voi olettaa, että he osaisivat aivastaa tai yskiä hihaan.”

 

Koulut suljettiin keväällä mutta päiväkoteja ei.  Miltä tuntui tehdä työtä keskellä korona-hullunmyllyä?

“Alussa raskainta oli varmasti epätietoisuus kokonaan uuden asian edessä, eri medioista tihkui monenlaista viestiä koronaan liittyen, eikä selviä toimintaohjeita saatu heti. On toki ymmärrettävää, että näin isossa organisaatiossa monet päätökset ottavat aikansa ja tiedotuksen ja ohjeistuksen kanssa tulee olla huolellinen.  Epätietoisuus on turhauttavinta ja alkaa helposti johtaa ylimääräiseen spekuloitiin”, kertaa Tuuli koronan varhaisvaiheita.

“Esihenkilö ja varajohtaja pitivät meitä parhaansa mukaan ajan tasalla kaupungin uusista ohjeistuksista ja tiedotteista. Olimme myös itse aktiivisia ja kyselimme esihenkilöltä ohjeita ja tietoja kaupungin linjauksista poikkeusaikaan liittyen.”

Huhtikuussa ammattiosastonsa luottamushenkilöksi valittu ja päiväkodin yt-henkilönä toimiva Tuuli kiittelee lähijohdon mahdollistamaa keskusteluyhteyttä. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuus keskustella esihenkilön kanssa koko poikkeustilanteen ajan. Mutta ei hyvää ettei jotain parannettavaakin. “Olisin toivonut, että koronaan liittyvä riskikartoitus olisi tehty henkilöstön kanssa heti poikkeustilanteen alettua, nyt se tehtiin vasta varsin myöhään. Tiedottamisen kanssa kaupungilla on vielä kehitettävää.”

Lapset suhtautuivat uuteen tilanteeseen reippaasti. “Jonkin verran isompia lapsia korona taisi mietityttää ja yhdessä juteltiin lasten tasoisesti tarpeen mukaan. Heidän kanssaan toteutettiin pöpö-askartelu, jossa he saivat itse nimetä tekemänsä pöpöt.”

 

Kasöörin päiväkoti oli kesän hiljaisimpina viikkoina kiinni ja kesähoito järjestettiin läheisessä isomassa päiväkodissa. Tänä vuonna kesäpäiväkoteja olikin auki normaalia enemmän ja se mahdollisti eri päiväkodeista kesähoitoon siirtyneille lapsille ja työntekijöille väljemmät tilat toimia.

”Syksyllä uuden toimintakauden alussa painotettiin erityisesti ulkoilua ja sisällä oloa vältettiin. Huoltajille suositeltiin maskin käyttöä päiväkodin tiloissa. Vanhempia on myös ohjeistettu välttämään turhaa oleskelua päiväkodin tiloissa. Retkeillessä emme edelleenkään matkusta julkisilla kulkuvälineillä”, Tuuli kuvailee syksyn kulkua päiväkodissa.

Nyt viimeisimpänä varhaiskasvatuksen henkilöstölle annettuna ohjeena on tullut kasvomaskin käyttösuositus työpäivän aikana. Pedapalaverit ovat luonnollisesti siirtyneet Teamsiin ja syksyn kehittämispäivä on korvattu tiimien pidemmillä suunnittelupalavereilla.

 

Työpaikassaan Tuuli on viihtynyt hyvin. “Työ on monipuolista ja siinä on mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta. Vaikka päivän struktuurit ja toiminta ovat etukäteen huolellisesti suunniteltu, ei yksikään päivä ole täysin samanlainen edellisen kanssa. Lisäksi hyvät työkaverit ja innostava ja uutta kokeilemaan kannustava työyhteisö ovat tärkeitä”, Tuuli summaa työn hyviä puolia. Myös Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut saavat kiitokset.

“Päiväkotityössä on monia ihania puolia, mutta parasta ovat ehdottomasti meidän pikkuasiakkaamme”, Tuuli sanoo.” Jokainen lapsi on oma ainutlaatuinen persoonansa, jolla on oma tapansa käsittää maailmaa ja ottaa haltuun uusia asioita.”

 

Henkilökunnan määrä ja ryhmien koot ovat Tuulin työpaikalla lain mitoittamissa puitteissa. “Mutta kyllähän ne pienemmät ryhmäkoot aina ovat toiveissa. Meillä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, lisäksi päiväkodissamme on oppisopimusopiskelija ja ohjaamme vuosittain lähihoitajiksi tai lastenohjaajiksi opiskelevia henkilöitä.”

 

Uuden varhaiskasvatuslain myötä päiväkodin lastenhoitajat ovat entistä enemmän ryhmässä läsnä lasten kanssa. Pienten ryhmässä erilaisten toimintatuokioiden lisäksi painottuu arjen pedagogiikka, mahdollisuus harjoitella ja oppia uutta, sensitiivinen lasten kohtaaminen ja aikuisen rauhallinen läsnäolo.

 

Tuuli on kuulunut JHL:oon vuodesta 2018 ja huhtikuusta 2020 alkaen toiminut luottamusmiehenä. JHL:n pääluottamusmiehen aktiivinen toiminta yt-foorumeissa teki aikanaan myönteisen vaikutuksen.ja innosti Tuulia luottamustoimiin. Tuuli kiittelee, että hänet on otettu yhdistyksessä uutena jäsenenä ja aktiivina hyvin vastaan. Kiitoksen sanan saa myös liiton nettisivut.

 

“Sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa, joten ne kannattaa käydä tsekkaamassa säännöllisesti. Sivustolta löytyy myös hyvä tietopaketti poikkeusaikaan liittyen. Ja jos työpaikalla jokin asia mietityttää, kannattaa asia ottaa esille oman lähiesihenkilön, liiton luottamushenkilöiden tai työsuojeluvaltuutettujen kanssa”, Tuuli neuvoo.