Vetoomus palstaviljelyalueen säilyttämisen puolesta Kivinokan kaavamuutoksessa

Uusi kaavaluonnos kattaa useita Kivinokan eri alueiden ja palveluiden muutosehdotuksia. Tässä vetoomuksessa keskitymme kaavaluonnoksen kohtiin, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti eteläisen viljelypalstan ja sen lähialueen toimintaan ja ympäristöön. Kivinokan alueen suunnittelutyö alkoi syksyllä 2019, ja osallisuus- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.11.–20.12.2019. Kyseisen suunnitelman Kerrokantasi-kysely oli auki 29.11.2019–12.1.2020. Uusi kaavaluonnos julkaistiin viikon 41 alussa 2020. … Lue lisää

Helsingin kaupungin Digitaalisen perustan uudistaminen

JHL näkemyksiä Helsingin kaupungin digitaalisen perustan uudistamiseen JHL haluaa yhteistyössä yhdessä työnantajan kanssa kehittää koko kaupungin tietohallintoa. Tässä näkemyksiämme asiaan: Tulevassa koko kaupungin tietohallintoon liittyvässä keskittämisessä tulee huomioida hallintokuntien kyky palvella asiakkaita mahdollisimman ketterästi ja riittävin resurssein. Huolenamme on, että miten paikallinen tietohallinnollinen asiantuntemus voidaan jatkossa taata, jos digiperustaan siirretään kolmannes resursseista? Paikallisten palveluiden tuntemus … Lue lisää

Kannanotto kaupungin Henkilöstötoimikunnalle

Helsingin kaupunki henkilöstötoimikunta Staran kehittämisestä ja teknisentoimen palvelustrategisista linjauksista Helsingissä. Teknisten palvelujen palvelustrategian linjausten vaikutukset kohdistuvat erityisesti Helsingin kaupungin liikelaitos Staraan. Linjauksilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Stara kantaa yhteiskuntavastuuta ja on saanut asiakastyytyväisyysmittauksissa hyviä tuloksia. Toiminnan vastuullisuudesta pystytään huolehtimaan ja toimintaa ohjaamaan kaupungin arvojen sekä ilmastotavoitteiden suuntaan. Lisäksi Stara on turvallinen ja laadukas toimija. Byrokratian vähentämistä … Lue lisää

Kannanotto koulunkäynninavustajien nimikemuutokseen

Hyvät Helsingin kaupungin työnantajan edustajat   Helsingin opetustoimen työntekijöiden Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL133 ry:n hallitus ottaa kantaa koulunkäyntiavustajien nimikkeen muutokseen koulunkäynninohjaajaksi nykyisen tutkintonimikkeen mukaiseksi, joka on käytössä monessa kunnassa. Koulunkäyntiavustajien nimike on jäänyt ajastaan jälkeen niin työn sisällön kuin koulutusnimikkeenkin osalta. Enää ei koulunkäyntiavustajia kouluteta, vaan koulutusnimike on nykyään koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen … Lue lisää

Olemme kirjelmöineet Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle 21.9.2020

Hyvät kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäsenet Kaskon henkilöstötoimikunnan kokouksessa kävi ilmi, että toimiala hakee lupaa lisäkilpailutukseen ruokapalveluiden ja siivouksen osalta. Nyt on hyvä aika laatia Helsingin kaupunkiin kokonaisnäkemys niin ruoka kuin siivouspalveluista kaskon toimialan osalta. Yhteistyössä asiantuntijoiden ja Palvelukeskus liikelaitoksen kanssa tästä tulee kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta järkevä ja laadukas kokonaisuus. Näin varmistetaan palveluiden tasalaatuisuus … Lue lisää

Kesäkuussa kirjelmöimme kaupunginvaltuutetuille

Avoin kirje kaupunginvaltuutetuille Helsingin visiona on ollut kuluvan valtuustokauden ”Helsinki – maailman toimivin kaupunki” Nyt pandemian aikana – ja toivottavasti myös sen jälkeen – kaupunki ja ennen kaikkea sen henkilöstö on osoittanut kykenevänsä nopeisiin muutoksiin ja todella ketteriin kokeiluihin turvatakseen asukkaidensa/kuntalaisten hyvinvointia ja palveluja. Toimintoja on muokattu niitä tarvitsevien tarpeisiin. Työntekijöitä ei ole lomautettu. Hieno … Lue lisää

LEIKKIPUISTON KESÄN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ POIKKEUSOLOSUHTEISSA

Tänään 1.6 se alkoi, leikkipuistojen kesä Helsingissä. Päätöstä toiminnan aloittamisesta ja sen lopullisesta muodosta saatiin odottaa ihan viime metreille saakka. Ohjattua toimintaa järjestetään 1- 3. luokkalaisille päiväleirimuodossa, muille asiakkaille on tarjolla kesäruokailu. Hygieniaohjeet ovat selkeät ja tiukat poikkeusolosuhteissa. Toukokuun viimeisillä viikolla käytiin vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa leikkipuistojen kesätoiminnasta. Perheet toivoivat wc-tilojen avaamista muillekin kuin leiriläisille … Lue lisää

Kirjelmä Helsingin kaupungin hallitukselle

Arvoisa Kaupungin Hallitus, käsittelette 1.6.2020 kokouksessanne: 2§ ”Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen”   Kaupungin valtuuston 22.4.2020 kyselytunnilla jaettiin kiitoksia poikkeustilan eturivin taistelijoille, ”sankareille”.  Kiitos kantaa, vaan ei elätä.   Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n Sosiaali- ja terveystoimialan yhdistykset kysyvät: Elättääkö sankaruus, oletteko sitä mieltä? Kaupungin 2019 tilinpäätöksen mukaan tulos on 377 miljoonaa ylijäämäinen. Sosiaali- … Lue lisää

Teimme kannanoton terveysasemien ulkoistamiseen

Helsingin yhteisjärjestön JHL ry: kannanotto Helsingin sosiaali-ja terveystoimialan suunnitelmiksi ulkoistaa terveysasema Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi terveysaseman mahdollisen ulkoistamisen selvitys. Helsingin yhteisjärjestön mielestä: Helsingissä perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on laadukasta, vastuullisuutta ja kustannustehokasta. Integroidut palvelut on tuotettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien, kuin myös kunnan muiden toimialojen palvelujen kanssa integroidusti, … Lue lisää